FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 20/06/2016  RuralCat

S'obren noves inscripcions a 7 cursos a distància

Del 20 al 29 de juny et pots inscriure a 7 noves edicions dels cursos a distància, que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. Recorda que, per agilitzar el procés d'inscripció, el pagament de la matrícula es farà en línia mitjançant targeta bancària.

FAD 2016

Els cursos són: Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris; Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris; Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes; Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius; Curs bàsic de producció integrada; Tasques per a la gestió de l'empresa; i Habilitats en la gestió de l'empresa.

Et recordem que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho, omplint un senzill formulari; l'alta és totalment gratuïta. Com a novetat i a partir d’ara, el pagament de la matrícula es farà en línia mitjançant targeta bancària. Amb aquest sistema es pretén estalviar passes als usuaris amb la finalitat d’agilitzar el procés d’inscripció.

Si vols més informació, pots trobar el procediment d’inscripció més detallat a la Guia d’inscripció.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 6 de setembre i acabarà el 14 d’octubre.

S’ha tancat la inscripció al "Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris” en arribar-se al màxim de places previstes.


Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l’actualitat; conèixer les propietats i formes d’actuació dels productes fitosanitaris amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l’aparició de resistències; conèixer els factors que determinen l’eficàcia i l’eficiència d’un tractament; adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta i adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, com també per a la conservació del medi ambient; i conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l’emmagatzematge de productes fitosanitaris són els objectius que es volen ajudar a aconseguir als estudiants d'aquest curs. Els coneixements adquirits els permetran superar la prova per l’obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà el 6 de setembre i acabarà el 18 de novembre.

S’ha tancat la inscripció al "Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris” en arribar-se al màxim de places previstes. 

 

Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes

En aquest curs els estudiants arribaran a conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta i aprendran a calcular els temps de reg del cultiu i l’aportació d’aigua necessària. Aprendran a analitzar la composició mineral i orgànica dels sòls, a identificar les seves propietats físiques i fisicoquímiques, a determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada, i a identificar les característiques dels principals adobs minerals, les propietats i la composició dels productes orgànics. També estudiaran els fluxos energètics i els principis ecològics de l’entorn agrorural.

El curs tindrà una durada de 63 hores, començarà el 6 de setembre i acabarà el 25 de novembre.

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Els inscrits podran assolir els coneixements necessaris per identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, conduir el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents en i avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola.

El curs tindrà una durada de 60 hores, començarà 6 de setembre i acabarà el 25 de novembre.

S’ha tancat la inscripció al curs "Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius” en arribar-se al màxim de places previstes.

 

Curs bàsic de producció integrada

Aquest curs està estructurat en quatre mòduls (L'acreditació, Les plantes i el seu medi, La implantació de cultius i les tècniques de maneig i La sanitat vegetal) A més, estan programades dues jornades presencials destinades a visites tècniques i proporciona fitxes de plagues i malalties.

El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà 6 de setembre i acabarà el 28 d’octubre.

 

Tasques per a la gestió de l'empresa

Amb aquest cursos els alumnes aprendran les quatre tasques bàsiques de la gestió empresarial: conèixer i interpretar la comptabilitat, sol·licitar i saber justificar el finançament exterior, amb els bancs o amb altres alternatives, i els principis de màrqueting.

El curs tindrà una durada de 320 hores, començarà 6 de setembre i acabarà el 28 d’octubre.

S’ha tancat la inscripció al curs "Tasques per a la gestió de l'empresa" en arribar-se al màxim de places previstes.

 

Habilitats en la gestió de l'empresa

Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc. Aquest bloc de formació aprofundeix en les habilitats: negociació i resolució de conflictes, presa de decisions, comunicació interpersonal i creativitat i innovació per a la millora.

El curs tindrà una durada de 320 hores, començarà 6 de setembre i acabarà el 28 d’octubre.

 

Com pots sol·licitar el curs?

  • Un cop inscrit, entra a la teva àrea de membre i comprova que les dades de la teva fitxa són correctes. Ho pots fer des del menú “El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals (pestanya ‘Dades addicionals de RuralCat’)”. Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó Guardar.
  • Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú “Formació/Cursos a distància”.
  • Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
  • Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
  • A continuació apareixerà un missatge conforme esteu realitzant la inscripció del curs i l’import. Si esteu d’acord, cliqueu a “Realitzar pagament”, introduïu les dades de la vostra targeta bancària i accepteu.
  • Finalment, rebràs al teu correu electrònic un missatge de confirmació de la matrícula amb un arxiu adjunt amb les instruccions per emplenar la documentació del curs.

Informació relacionada