FERTILITZACIÓ | 29/06/2016  RuralCat

LIFE Futur Agrari resumeix en un vídeo les tasques d'innovació i transferència que duu a terme

En l'equador del projecte i gràcies a la col·laboració de gestors, tècnics i una cinquantena d'explotacions agroramaderes, el projecte LIFE Futur Agrari ha editat un vídeo per donar veu als seus protagonistes, tot mostrant la feina feta i els resultats aconseguits fins el moment.

El 2013, la Comissió Europea va concedir al Departament d'Agricultura un projecte LIFE+ per millorar l'eficiència en la gestió del nitrogen en zones amb una elevada concentració ramadera. El projecte ha de permetre transferir tecnologies de gestió i tractament de dejeccions ramaderes d’una forma econòmicament viable i alhora sostenible.

En aquest projecte també hi participen l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l'Institut d'Investigacions i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Mas Badia (FMB).

Com explica el vídeo ara publicat, l'objectiu principal del projecte és implementar estratègies per protegir i assegurar l'ús sostenible del sòl preservant les seves funcions, prevenint les amenaces, mitigant els efectes negatius i rehabilitant els sòls degradats.

En el transcurs del projecte i en col·laboració amb una cinquantena d’explotacions, s’ha testat i desenvolupat un gran ventall de solucions tecnològiques i diversos coneixements científics ja existents en tres espais principals: les granges de producció porcina (gestió de l’aigua i l’alimentació així com tractament dels purins per minimització de l'excés de nitrogen), els camps on s'aplica el fertilitzant (millora de l'eficiència amb tècniques d’anàlisi, aplicació, maneig de cultius i avaluació de resultats), i els sòls afectats per excés de nutrients (anàlisis, extracció amb biofiltres i gestió agroforestal).

Els beneficiaris d’aquestes accions són tant els propietaris de les explotacions i les empreses de serveis, com la pròpia administració i el sector en general. Els resultats aconseguits es transfereixen mitjançant l’elaboració de fitxes i informes tècnics, vídeos tutorials, ponències en jornades tècniques, demostracions i butlletins informatius, que es poden consultar al web del projecte www.futuragrari.cat.
 

El més llegit

Jornades tècniques del 17 al 23 de febrer

Aprovada la Llei de la vitivinicultura que vol millorar la regulació del sector

Es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2020