PRODUCCIÓ VEGETAL | 29/06/2016  RuralCat

Nou llistat de varietats de fruiters que disposen de POV o que l'han sol·licitat

Un cop més, RuralCat us ofereix els llistats de les varietats d'espècies de fruiters que disposen del títol de Protecció d'Obtenció Vegetal o l'han sol·licitat

ROOTPAC-20 Densipac. Autor: @rootpac

ROOTPAC-20 Densipac . Autor: @rootpac

Aquest llistat només inclou les varietats de fruiters de les quals s'ha publicat la concessió de la protecció d'acord amb el Reglament europeu 2100/94 o la llei espanyola 3/2000.

D'acord amb l'article 95 del reglament comunitari 2100/94 i l'article 18 de la llei 3/2000, les sol·licituds de varietats publicades en els butlletins, disposen de la protecció provisional que cobreix el període que va des de la publicació al butlletí fins la seva protecció.

El document del llistat de proteccions destaca una olivera, una paulownia i el portaempelts ROOTPAC-20 Densipac entre les 76 concessions de títol. També proporciona un enllaç a l’Informe anual de la Community Plant Variety Office.