AJUTS | 01/07/2016  RuralCat

Ajuts a la promoció de distintius d'origen i qualitat agroalimentaris

L'objectiu és la promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP, ETG que no poden acollir-se al PDR 030201 (Correspon a la línia 1 de l'ordre de convocatòria)

Patates de Prades, un producte amb IGP. Font: DARP

Patates de Prades, un producte amb IGP. Font: DARP

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han d’adreçar a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i només es poden presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web de Tràmits gencat, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

El termini de sol·licitud és del 25 de juny al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts establerts en la mesura 03 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 de règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per tant el beneficiari que s’hagi acollit als ajuts de l’esmentada mesura 03 no podrà optar als ajuts regulats en aquesta ordre.
 

Informació relacionada