FERTILITZACIÓ | 06/07/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 16 del Pla per a la millora de la fertilització agrària al Vallès

L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha editat el Full informatiu núm. 16 Pla per a la millora de la fertilització agrària al Vallès, dedicat a la fertilització en cobertora dels cultius d'estiu i l'aplicació del fertilitzant nitrogenat mitjançant el reg.

Aquest full informatiu ens recomana que, per obtenir produccions elevades de forma òptima, aportem determinades dosi d’adob mineral nitrogenat en cobertora del cultiu d’estiu. També assenyala què hem de tenir en compte si optem per la fertirrigació com a sistema per la fertilització.

Recorda que aquest document i altre informació tècnica sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals, la pots trobar al nou web de de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes.

A més, a Ruralcat també trobaràs altres oficines virtuals que poden ser del teu interès com: Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària.