RURALCAT | 12/09/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: Les enquestes de satisfacció del portal

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

Les enquestes de satisfacció del portal

En aquests 20 anys de funcionament del portal s’han realitzat diferents enquestes de satisfacció de RuralCat a través del programa Survio. Aquestes enquestes es fan puntualment, sense periodicitat fixa, amb la finalitat de conèixer les inquietuds i interessos dels usuaris.

RuralCat està en contínua millora i desenvolupament, creant nous apartats, renovant continguts i oficines, i millorant les eines i serveis. La darrera enquesta es va portar a terme l’any 2021, i amb un treball de reflexió i oportunitats de futur del portal, a través d’un grup d’experts, es va concloure que calia reforçar l’Assessorament, la Formació i les Eines i Serveis.

Així doncs, les consultes als usuaris són d’utilitat per aplicar millores i desenvolupar apartats d’interès dels professionals del sector. Per fer-les, des del 2020 s’utilitza el programari Survio,  ja que permet fer un control i anàlisi dels resultats de manera àgil i eficaç.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat