INNOVACIÓ | 03/10/2023  Ruralcat

Informació més precisa i tecnologies no invasives per a una producció alimentària optimitzada, un nou projecte demostratiu impulsat per IRTA

Un nou projecte de l’IRTA, COMPETENT-VIS-NIR, dona un pas més cap a la transformació digital i l’ús de sensors en la producció alimentària

L’objectiu del projecte és promocionar l’ús de tecnologies no invasives i de baix cost

El desenvolupament de la indústria actual i del futur proper s’enfronta a nous reptes i condicions, però compta també amb tota una sèrie de noves tecnologies, que alguns venen a etiquetar com una “cuarta revolució industrial” o indústria 4.0. Una de les característiques d’aquesta revolució és la transformació digital i la “sensorització” (l’ús extensiu de sensors) en els processos productius. Es tracta de controlar la producció amb més precisió i d’optimitzar l’eficiència cap a noves quotes.

En aquest sentit, les tecnologies de visió artificial i l’espectroscòpia d’infraroig proper (NIR) tenen cada vegada més rellevància en la indústria alimentària. Són, de fet, tecnologies que proporcionen informació de manera ràpida i no invasiva, que poden implementar-se en línia. Amb la visió artificial es pot entrenar una intel·ligència artificial (IA) per a reconèixer els paràmetres desitjats a través de les imatges. I amb el NIR, fer servir els infraroigs per avaluar paràmetres de composició o qualitat dels productes sense alterar-los ni destruir-los.

Fins fa uns anys, el cost dels equips era molt alt, i això limitava la seva utilització. Recentment, però, s’han desenvolupat sistemes de baix cost, i ara s’obre un ampli ventall de possibilitats per al control de la qualitat i del procés productiu. La implementació d’aquestes tecnologies permet també millorar la qualitat dels productes i la sostenibilitat d’aquest sector, ajudant per exemple a reduir l’ús de reactius i la generació de residus, el consum d’aigua i d’energia durant el processat dels aliments, i el malbaratament alimentari.

El projecte demostratiu COMPETENT-VIS-NIR vol precisament promocionar l’ús de tecnologies no invasives com la visió artificial i l’espectroscòpia d’infraroig proper (NIR) en el sector alimentari, donant a conèixer les oportunitats que ofereixen i els reptes que permeten abordar.

Estat actual del projecte

Dins del projecte, s’estan portant a terme tres accions demostratives en tres àmbits claus del sector alimentari: la carn fresca, els productes carnis curats i el peix processat. Les accions serien les següents:

  1. Aplicació de la visió artificial per a la categorització del pernil curat segons el seu marbrejat i per a la detecció de defectes de producte.
  2. Aplicació de la tecnologia NIR per a la classificació de ventresques porcines en funció de la fermesa i qualitat del greix i per a la detecció de problemes tecnològics durant el processat.
  3. Aplicació de la tecnologia NIR per a la determinació del contingut de sal en bacallà per part de processadors i restaurants, i per optimitzar el procés de dessalat a nivell industrial.

L’IRTA està identificant i contactant empreses que puguin aplicar potencialment aquestes tecnologies, i així col·laborar amb elles fent proves en mostres de la seva producció (interessats contactar amb Cristina Zomeño (cristina.zomeno@irta.cat)). I a la vegada, gràcies a aquestes proves, les tecnologies s’han pogut adaptar a sectors més específics com el pernil curat llescat, la ventresca fresca, i el bacallà dessalat. Un cop adaptades, es farà una demostració pràctica del funcionament i utilitat de les tecnologies en cada sector. Finalment, està previst que es faci una jornada oberta a tot el sector alimentari per presentar els resultats.

Informació relacionada