BIOECONOMIA | 09/10/2023  Ruralcat

S’ha celebrat el 2n Congrés BIT de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, centrat en la proteïna alternativa i les noves vies de valorització forestal

La proteïna alternativa i la valorització forestal són els temes centrals d’aquesta edició que té per objectiu debatre els reptes i oportunitats econòmiques, socials, ambientals i climàtiques que es plantegen en aquests dos àmbits.

El Congrés BIT es tracta del principal punt de trobada de les empreses, startups i centres de recerca que lideren el futur de la bioeconomia catalana per transformar el sector primari i agroindustrial.

Lleida ha acollit els dies 28 i 29 de setembre el segon Congrés BIT de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, el principal punt de trobada de les empreses, startups i centres de recerca que lideren el futur de la bioeconomia catalana per transformar el sector primari i agroindustrial.

La proteïna alternativa i la valorització forestal són els temes centrals d’aquesta edició que té per objectiu debatre els reptes i oportunitats econòmiques, socials, ambientals i climàtiques que es plantegen en aquests dos àmbits.

En el cas de la proteïna alternativa, al marge de canvis en la dieta que s’estan produint i que caldrà seguir de prop per adaptar els nostres sistemes productius, cal tenir present que Catalunya és clarament deficitària en proteïnes i per tant cal treballar per poder tenir un grau d’autosuficiència major i l’aprofitament de subproductes i altres fons orgàniques per poder-les transformar en proteïnes de valor nutricional és un aspecte clau per nosaltres. Hem de ser líders en produir la proteïna que necessita el món i aprofitar-ho com una gran oportunitat econòmica com a país.

En el cas de la valorització forestal, cal tenir en compte que Catalunya té aproximadament 2/3 de la seva superfície forestal poc gestionada i amb una tendència a incrementar-se per l’abandonament de les terres menys productives. Aquesta situació, i davant l’emergència climàtica, ens fa molt vulnerables als incendis forestals, redueix la biodiversitat del país, redueix l’aigua blava (aquella que baixa pels rius) i a més tenim menys activitat econòmica i humana al territori. Ens cal revertir aquesta situació, a través d’una gestió forestal sostenible que revitalitzi el sector, valoritzi el producte i prioritzi l’ús sostenible i racional dels nostres boscos. També cal disposar de paisatges resilients,  donant valor afegit als recursos naturals locals i apostant per un model de desenvolupament rural que integri les necessitats del territori.

A través de ponències, taules rodones i tallers, agents de tots els sectors implicats han compartit experiències i punts de vista respecte l’estat actual i les perspectives futures de la producció de proteïna alternativa i les noves vies de valorització forestal a Catalunya i sobre la rendibilitat econòmica de la bioeconomia.

El Congrés s’ha celebrat coincidint amb la Fira de Sant Miquel, esdeveniment de referència del sector agrícola i ramader que, al seu torn, incorpora un espai, el BIT Expo, per a empreses vinculades a la bioeconomia.

La gravació de les ponències del Congrés estarà accessible a través de www.congresbit.cat.

 

Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030

La producció de proteïna alternativa, entre d’altres vies a través de la valorització de coproductes i subproductes de la cadena alimentària, i la millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals són dues de les línies prioritàries dins de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, aprovada pel Govern el 2021, i del seu primer Pla d’Acció 2022-2024. Són dos àmbits amb oportunitats per generar economia i ocupació al territori alhora que potencien l’autoproveïment de recursos, la recerca i la innovació i la prevenció de la contaminació.

 

Font: DACC