RURALCAT | 10/10/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: L’any 2015 es van convocar per primera vegada els ajuts de Grups Operatius (GO)

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

L’any 2015 es van convocar per primera vegada els ajuts de Grups Operatius (GO).

L'any 2015 es van convocar per primera vegada els ajuts de Grups Operatius (GO). Els Grups Operatius consisteixen en l'associació de diversos socis amb interessos comuns entorn d'un projecte d'innovació específic i pràctic. Pot formar part d'un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari, i s'ha de comprometre a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i territorial, o aprofitar una oportunitat concreta.

Des de l’any 2015 al 2021, s’han aprovat 284 projectes, 74 dels quals han estat projectes de redacció, i 210 projectes d’execució. Pel que fa als projectes de redacció, el 33,8% estan enfocats al sector agrícola, tractant-se del percentatge més elevat. En el cas dels projectes d’execució, el sector amb un percentatge més elevat és la indústria agroalimentària, amb un 35,2%

 

Font: Observatori de Grups Operatius

 

Pel que fa al nombre de beneficiaris, en total n’hi ha 792, i Barcelona és l’àmbit territorial amb el nombre més alt de beneficiaris de projectes de redacció, i Girona, la zona amb el nombre més elevat de beneficiaris de projectes d’execució.

Els resultats dels projectes finançats a Grups Operatius es difonen a través de la Xarxa-i.cat, la RedPAC i la Xarxa Europea d’Innovació de l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (EIP-Agri,). La Xarxa Europea d’Innovació EIP-Agri ofereix molta informació relativa a projectes i potencials socis per a Grups Operatius d’arreu d’Europa.

Aquests grups poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la seva constitució i redacció del projecte comú o per l’execució d’un projecte pilot innovador.

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat