RAMADERIA | 10/10/2023  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa al “8th International Feed-Conference. Present and Future Chalenges”

Amb aquesta participació el laboratori contribueix a l’intercanvi de coneixement en l’àmbit del control de les substàncies indesitjables en alimentació animal.

El Laboratori Agroalimentari participa amb la presentació de dos pòsters.

El Laboratori Agroalimentari està participant a la 8th International Feeding Meeting “Present and Future Challenges” 2023 International Feed-Conference, que s’està celebrant a Milà el 9 i 10 d’octubre

La convocatòria tracta els diferents temes d’interès en alimentació animal que es presenten en quatre sessions:

- Alimentació circular i additius

- Qualitat, seguretat i autenticitat de pinsos

- Tecnologia de pinsos i noves  tècniques de processat

- Traçabilitat de pinsos i additius

El laboratori participa amb la presentació de dos pòsters:

- “Validation of a method for the determination of beta-Agonists in feed by líquid chromatography with tàndem mass spectrometry according to the Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808. S. Termes, N. Pardo-Mates, P. Rodríguez, M. Medina”

- “Usefulness of an Artificial Internal Control for the Detection of PCR Inhibitors in the Analysis of Ruminant DNA in Animal Feed. I. Folch Montori, F. Garcia Figueres, M. Bundó, R. Vélez, M. Medina”

Amb aquesta participació el laboratori contribueix a l’intercanvi de coneixement en l’àmbit del control de les substàncies indesitjables en alimentació animal així com del control estricte de l’ús de matèries primeres d’origen animal, per alimentació animal, que són uns dels principals reptes en el context actual.

 

Font: DACC