PROJECTES EUROPEUS | 18/10/2023  Ruralcat

S’ha obert el termini per presentar propostes de temes Horizon Europe

El programa Horizon Europe és l’instrument fonamental per a portar a terme polítiques de R + D + I de la Unió Europea.

S’ha obert la convocatòria per a presentar propostes de temes Horizon Europe relacionats amb diferents temàtiques.

Horizon Europe és el programa d’investigació i innovació (I + I) de la Unió Europea pel període 2021 – 2027. El seu objectiu general és aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d’aquesta manera les seves bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats membres (EEMM).

 

S’ha obert la convocatòria per a presentar propostes de temes Horizon Europe relacionats amb diferents temàtiques.

Oberts 7 temes Horizon Europe Farm to Fork: Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir un camí creïble que contribueixi a sistemes alimentaris justos, saludables, segurs, respectuosos amb el clima i el medi ambient, sostenibles i resilients, des de la producció primària fins al consum, garantint la seguretat alimentària i nutricional per a tothom dins dels límits planetaris d'Europa i arreu del món.

Minimització de l'impacte climàtic en l'aqüicultura: solucions de mitigació i adaptació per als futurs règims climàtics

Pressupost: 9M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Augment de la disponibilitat i ús d'inputs no conflictius en agricultura ecològica

Pressupost: 12M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Laboratoris d'innovació en aliments ecològics sostenibles: reforçant tota la cadena de valor

Pressupost: 11M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Requeriments nutricionals dels animals i valor nutricional dels pinsos en diferents condicions de gestió de la producció

Pressupost: 7M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Minimització de l'impacte climàtic en la pesca: solucions de mitigació i adaptació als futurs règims climàtics

Pressupost: 9M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Combatre els brots de plagues de les plantes

Pressupost: 13M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Eines per augmentar l'eficàcia dels controls d'importació de la UE per a la sanitat vegetal

Pressupost: 8M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

 

Oberts 9 temes Horizon Europe: biodiversitat i serveis ecosistèmics: Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir una via creïble que doni com a resultat el pla estratègic que tingui l'impacte següent: "La biodiversitat torna al camí de la recuperació, i els ecosistemes i els seus serveis es conserven i es restauren de manera sostenible a terra, aigües continentals i al mar mitjançant la millora del coneixement i la innovació".

Programa de cria selectiva per a l'aqüicultura ecològica

Pressupost: 3M €       

Data límit: 22/02/2024

Reintroducció d'elements paisatgístics en zones d'agricultura intensiva

Pressupost: 5M €       

Data límit: 22/02/2024

Conservació i protecció dels ecosistemes forestals rics en carboni i biodiversitat

Pressupost: 12M €       

Data límit: 22/02/2024

Foment de sistemes d'agricultura amigables amb els pol·linitzadors

Pressupost: 6M €       

Data límit: 22/02/2024

Dependència de la societat i l'economia dels pol·linitzadors

Pressupost: 13M €       

Data límit: 22/02/2024

Biodiversitat, economia i finances: comprensió dels riscos macrofinancers associats a la pèrdua de biodiversitat

Pressupost: 4M €       

Data límit: 22/02/2024

Acció transformadora de combinacions de polítiques, governança i digitalització per abordar la pèrdua de biodiversitat

Pressupost: 4M €       

Data límit: 22/02/2024

Digital per a la natura

Pressupost: 16M €       

Data límit: 22/02/2024

Espècies exòtiques invasores

Pressupost: 12M €       

Data límit: 22/02/2024

 

Oberts 3 temes Horizon Europe: medi ambient net i contaminació zero: Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir un camí creïble que ajudi a aturar i eliminar la contaminació per garantir uns sòls, aire, aigua dolça i marina nets i sans per a tothom i garantir que els recursos naturals s'utilitzen i gestionen de manera sostenible i circular. Per assolir aquest objectiu, serà fonamental avançar en el coneixement de les fonts i vies de contaminació que permetin desplegar mesures preventives, millorar la sostenibilitat i la circularitat, aplicar els límits planetaris a la pràctica i introduir mètodes de remediació efectius.

Oberts 7 temes Horizon Europe: terra, oceans i aigua per a l'acció climàtica: Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir vies creïbles que contribueixin a l'acció climàtica a la terra, incloses les terres forestals, les praderies, les terres de conreu i els aiguamolls, així com els oceans i l'aigua.

Millorar les pràctiques i tecnologies de regadiu a l'agricultura

Pressupost: 10M €       

Data límit: 22/02/2024

Models oceànics per als impactes climàtics regionals estacionals  

Pressupost: 9M €       

Data límit: 22/02/2024

Aspectes socioeconòmics, climàtics i ambientals de la paludicultura

Pressupost: 5M €       

Data límit: 22/02/2024

Cooperació internacional UE-Xina per millorar el seguiment per a enfocaments més integrats del clima i la biodiversitat, mitjançant l'observació ambiental i de la Terra

Pressupost: 5M €       

Data límit: 22/02/2024

Ús climàticament intel·ligent de la fusta al sector de la construcció per donar suport a la nova Bauhaus europea

Pressupost: 14M €       

Data límit: 22/02/2024

Canvi d'ús del sòl i clima local/regional

Pressupost: 12M €       

Data límit: 22/02/2024

Paludicultura: manifestacions a gran escala

Pressupost: 20M €       

Data límit: 22/02/2024

 

Oberts 2 temes Horizon Europe per a unes comunitats rurals, costaneres i urbanes resilients, inclusives, saludables i verdes (convocatòria en dos passos): Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir un camí creïble per assolir comunitats rurals, costaneres i urbanes resilients, inclusives, justes, saludables i verdes.

Innovar per a comunitats rurals climàticament neutres per al 2050

Pressupost: 10M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

Nous models de negoci i producció sostenibles per a agricultors i comunitats rurals

Pressupost: 12M €           

Data límit propostes inicials: 22/02/2024

Data límit propostes finals: 17/09/2024

 

Oberts 3 temes Horizon Europe per a unes comunitats rurals, costaneres i urbanes resilients, inclusives, saludables i verdes: Les propostes de temes d'aquesta destinació haurien d'establir un camí creïble per assolir comunitats rurals, costaneres i urbanes resilients, inclusives, justes, saludables i verdes.

Percepcions socials i beneficis de la vida i els llocs de treball rurals: la COVID-19 generarà un canvi durador?

Pressupost: 6M €       

Data límit: 22/02/2024

Participació i empoderament de les comunitats costaneres, locals i indígenes de l'Àrtic en la presa de decisions ambientals

Pressupost: 3M €       

Data límit: 22/02/2024

Desbloquejar el potencial de la Nova Bauhaus Europea en la transformació del sistema alimentari urbà

Pressupost: 6M €       

Data límit: 22/02/2024

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea