ALIMENTACIÓ | 14/07/2016  GenCat

S'obre la participació al Pla de seguretat alimentària 2017-2021

Durant vuit setmanes, totes les empreses, associacions i persones relacionades amb la cadena de producció d'aliments, així com la ciutadania en conjunt poden presentar les seves aportacions a la proposta del Pla de seguretat alimentària per al període 2017-2021.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) posa a disposició de la ciutadania, les empreses i les associacions la proposta del Pla de seguretat alimentària de Catalunya, que ha de ser l’instrument indicatiu i el marc de referència de totes les accions públiques de la Generalitat i dels ens locals pel que fa a la seguretat alimentària. Com a resultat dels treballs efectuats fins ara, en què han participat les diferents administracions públiques competents en seguretat alimentària, l’ACSA disposa del document Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021: versió per a la participació, el qual ha de servir per canalitzar la participació de totes les parts interessades.

Així, s’obre un període de participació pública durant el qual totes les empreses, associacions i persones relacionades amb la cadena de producció d’aliments, així com la ciutadania en conjunt poden presentar les seves aportacions a la proposta de document. Aquesta etapa ha de culminar en un document final que pugui ser elevat al Govern de la Generalitat per aprovar-lo.

El període de participació estarà obert fins al dia 8 de setembre de 2016. En l’elaboració del document final del Pla, es tindran en compte totes les aportacions rebudes fins a aquesta data. Tanmateix, es podrà continuar participant en la millora de la seguretat alimentària a partir del 8 de setembre, ja que, si bé no es podran incorporar al document, es podran considerar en el desplegament posterior i en les accions que dia a dia es porten a terme a Catalunya en aquesta matèria.

Les aportacions s’han de fer directament a través del formulari de contacte en línia.