AGRICULTURA DE PRECISIÓ | 03/11/2023  Ruralcat

Es duu terme un estudi per monitorar l’estat de la digitalització, l’Agricultura de Precisió i l’adopció de noves tecnologies al sector agroalimentari a Catalunya

L’estudi s’adreça a una bona part de la cadena agroalimentària catalana per tal de recopilar el màxim d’informació en relació amb l’estat del coneixement i adopció de noves tecnologies al sector.

Aquest estudi persegueix un triple objectiu: beneficiar el sector agroalimentari, la ciutadania i empreses, i l’administració.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), concretament el Servei de Formació Agrària amb l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, porten a terme un estudi per monitorar l’estat de la digitalització, l’Agricultura de Precisió i l’adopció de noves tecnologies al sector agroalimentari a Catalunya.

Aquest estudi persegueix tres objectius. En primer lloc, beneficiar el sector agroalimentari, detectant les necessitats formatives específiques en noves tecnologies de les diferents baules de la cadena agroalimentària. D’aquesta manera, es podrà oferir una formació més personalitzada de transferència tecnològica, a l’escola agrària de Cabrils. L’estudi també vol beneficiar a la ciutadania i a les empreses. Per a fer-ho, es vol publicar dades i resultats en obert, per incrementar la transparència, i crear noves oportunitats de negoci a les empreses tecnològiques a partir de l’anàlisi de la situació actual de sector agroalimentari. Finalment, l’estudi també vol beneficiar l’administració, per tal que aquesta pugui prendre decisions adequades per ajudar al sector en el procés de modernització i millora de l’eficiència productiva.

Per aconseguir aquest triple objectiu, s’ha elaborat una enquesta adreçada a una bona part de la cadena agroalimentària catalana (agricultors, ramaders, persones assessores i indústries agroalimentàries) per conèixer l’estat del coneixement i adopció de noves tecnologies del sector.

L’enquesta s’ha dissenyat de forma que sigui curta, senzilla i anònima, i els resultats seran publicats pel mateix DACC de manera agregada i anònima.

 

Font: DACC 

Informació relacionada