PRITAC | 15/07/2016  DARP/RuralCat

Presentació de la Memòria 2015 del Pla estratègic de Recerca, Transferència i Innovació Agroalimentària de Catalunya

Durant el 3r Consell Català de la Innovació Agroalimentària de Catalunya es va fer balanç de les actuacions realitzades en matèria d'R+D+I en l'àmbit agroalimentari i forestal i es van exposar els principals projectes i línies de treball iniciades durant el 2016.

El Consell Català de la Innovació Agroalimentària es va celebrar als Serveis Centrals del DARP a Barcelona. Font: DARP

El Consell Català de la Innovació Agroalimentària es va celebrar als Serveis Centrals del DARP a Barcelona. Font: DARP

Durant l’acte es va presentar la Memòria d’actuacions de l’any 2015 del Pla estratègic de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària de Catalunya 2013-2020 (PRITAC) en el que ja s’han iniciat o executat totalment 39 de les 42 línies d’actuacions previstes. El Pla estratègic s’estructura en 6 objectius estratègics i s’han definit 42 línies d’actuació orientades a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari, agroalimentari i forestal a través de l’R+D+I.

En aquest sentit, d’entre les actuacions de l’any 2015 s’ha destacat:

El PRITAC estableix les bases per a un treball coordinat entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta d’agents implicats en la R+D+I agroalimentària de Catalunya: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, i teixit productiu. El PRITAC és un pla actiu, realista, redactat amb i pel sector, amb la participació en el seu procés de redacció i aprovació de més de 400 agents del sector a Catalunya, representant tota la cadena de valor. El pla es porta a terme optimitzant tots els recursos existents, i partint de la base de la cooperació entre tots els agents, fent especial incidència en crear els espais necessaris per a fomentar la innovació, facilitant i acompanyant a l’empresa per a que identifiqui les seves necessitats, dificultats i oportunitats, i afavorint l’entorn oportú per a que el coneixement i les solucions tecnològiques arribin i s’adaptin al sector.