ALIMENTACIÓ | 08/11/2023  Ruralcat

Nova campanya de promoció de la clementina

L’objectiu d’aquestes campanyes és la d’informar al consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Les clementines són dolces, sucoses i refrescants, riques en vitamines i minerals, i amb propietats antioxidants i vitalitzants.

Les entitats signants de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC), en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), han iniciat una nova campanya per a la promoció de la clementina.

L’objectiu és seguir informant el consumidor per a posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Per això, el cartell de la clementina informa de les propietats d’aquesta fruita: dolça, sucosa i refrescant, rica en vitamines i minerals i amb propietats antioxidants i vitalitzants.

 

 

Cal remarcar la importància d’aquestes actuacions de promoció per al sector agroalimentari català, amb un missatge de producte de qualitat, de temporada i de proximitat, acotant el temps, i incentivant-ne el consum, alhora que es fa pedagogia per al futur.

Al web del DACC es pot trobar informació del CBPC i també dels diferents cartells de productes de temporada publicats pel CBPC.

 

Font: DACC