INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES | 13/11/2023  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari ha vist ampliat el seu abast d'acreditació

Amb aquest nou abast d’acreditació el Laboratori Agroalimentari segueix avançant en la millora de l’oferta tècnica per donar resposta a les necessitats de control oficial agroalimentari.

L'abast d'acreditació del laboratori s’ha ampliat amb la determinació d’elements per espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS) en peixos i productes de la pesca.

El passat dia 3 de novembre de 2023 el Laboratori Agroalimentari ha vist ampliat el seu abast d'acreditació d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, després d'haver superat amb èxit l’última auditoria de reavaluació i ampliació, realitzada el mes de maig per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

L'abast d'acreditació del laboratori (expedient nº157/LE309), recollit a l'annex Tècnic Rev.44 i consultable a la web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a la web d'ENAC, s’ha ampliat amb la següent determinació analítica:

Determinació d’elements per espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS) en peixos i productes de la pesca.

Amb aquest nou abast d’acreditació el Laboratori Agroalimentari segueix avançant en la millora de l’oferta tècnica per donar resposta a les necessitats de control oficial agroalimentari.

El Laboratori Agroalimentari és un òrgan adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'àmbit d'actuació del qual abasta tot el territori de Catalunya. Es constitueix com a servei oficial i base tècnica de l'administració catalana pel que fa a les seves necessitats analítiques específiques destinades al control i seguiment de la qualitat i la seguretat agroalimentària. 

 

Font: DACC