FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 13/11/2023  Ruralcat

El proper dilluns 20 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 20 de novembre s’obriran les inscripcions a 9 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 29 de novembre.

El període d’inscripció finalitzarà el 29 de novembre.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Dates: Del 16/01/2024 al 05/04/2024

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 16/01/2024 al 23/02/2024

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 16/01/2024 al 01/03/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal durant el transport

Aquets curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 16/01/2024 al 23/02/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Fonaments zootècnics

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat a persones del sector.

Dates: Del 16/01/2024 al 12/04/2024

Durada: 87 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Dates: Del 16/01/2024 al 05/04/2024

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Tasques per a la gestió de l'empresa

El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: Del 16/01/2024 al 08/03/2024

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Habilitats directives en la gestió de l'empresa

El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: Del 16/01/2024 al 08/03/2024

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits I

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre els petits obradors agroalimentaris amb l’objectiu de donar a conèixer el sistema d’autocontrols i facilitar la pràctica de l’elaboració i gestió de diferents plans de control. Es recomanable per tal de completar el bloc de prerequisits, cursar els cursos Prerequisits II i III.

Dates: Del 16/02/2024 al 16/02/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada