RAMADERIA | 18/07/2016  DARP

La protecció del bestiar contra la llengua blava arriba al 70%

Ja s'ha vacunat el 73,67% de la cabana ovina i el 70,11% de la bovina en les comarques catalanes objecte de la campanya de prevenció, i es preveu que la cobertura arribi aviat al 80%.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet balanç, amb els representants dels sectors de l’oví i del boví, de la campanya de vacunació per prevenir l’arribada de la malaltia de la llengua blava a Catalunya. Pel que fa al boví, s’ha comunicat la vacunació de 3.669 explotacions, amb un total de 346.724 caps, la qual cosa suposa una cobertura del 70,11%. Quant a l’oví, la vacunació s’ha estès a 1.292 explotacions, amb un total de 238.748 caps i una cobertura del 73,67%.

Tot i que el termini de vacunació va finalitzar el passat 30 de juny, resten pendents de vacunar aquells ramats que per especials circumstancies s’han acollit a criteris de flexibilització acordats entre el Departament i el sector. Amb les vacunacions previstes a curt termini, es preveu que la cobertura final d’animals vacunats pot superar molt aviat el 80%.

De l’avaluació de possibles efectes adversos provocats per la vacuna, s’ha conclòs que la campanya de vacunació s’ha realitzat sense que s’hagin registrat efectes secundaris significatius en els ramats. Les incidències declarades al DARP (un 0,45% en boví i un 1% en oví del total vacunat) no es poden relacionar directament amb l’aplicació de la vacuna. No obstant això, el Departament mantindrà la vigilància i el seguiment d’aquells ramats en què es detectin incidències.