AGROALIMENTACIÓ | 19/07/2016  RuralCat

Catalunya ja compta amb més de 3.000 operadors ecològics

Més del 12% del total de superfície agrària útil també correspon a conreus i productes ecològics certificats, segons l'anàlisi de les últimes dades de l'Observatori de l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques.

Observatori de l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques

Per primera vegada s’han superat els 3.000 operadors ecològics a Catalunya. Així es desprèn de l’anàlisi de les últimes dades de l’Observatori de l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques.

L’Observatori també destaca el pes específic que tenen les empreses dedicades a l’elaboració i a la comercialització de productes ecològics, que ja representen gairebé el 30% de les que hi ha a l’Estat espanyol. En el cas dels operadors dedicats a la importació de productes ecològics, aquest percentatge supera el 40%.

D’altra banda, més del 12% del total de la superfície agrària útil de Catalunya correspon a conreus i productes ecològics certificats, el percentatge més alt dels darrers anys. Pràcticament en tots els sectors s’observa un creixement de la producció ecològica, una tendència que es repeteix en els darrers anys. Destaca especialment el sector de la vinya, ja que més del 17% de la superfície conreada està certificada com a ecològica.

Aquestes dades confirmen que cada any més productors, elaboradors i comercialitzadors catalans escullen la producció agroalimentària ecològica que, lluny d’estancar-se, cada vegada és més important.

 

Observatori de l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques

 

Aquest document, elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), analitza l’evolució de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, tant en relació amb el context de la producció total agroalimentària catalana, com en relació amb la producció ecològica del conjunt d’Espanya.

L’observatori es divideix en 4 blocs: operadors i superfície ecològica, agricultura ecològica, ramaderia ecològica i activitats industrials ecològiques. Cadascun d’aquests blocs es subdivideix en els sectors productius més destacats. Com a resultat s’obtenen 39 fitxes que resumeixen l’evolució de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.