RURALCAT | 29/11/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: Les entrevistes, els articles tècnics i els reportatges, contingut tècnic, especialitzat i de qualitat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

Les entrevistes, els articles tècnics i els reportatges, contingut tècnic, especialitzat i de qualitat.

Al llarg dels 20 anys de RuralCat, s'han publicat més de 340 entrevistes, més de 90 articles tècnics i una trentena de reportatges.

La primera entrevista es va publicar el juliol del 2004. Les entrevistes són a persones rellevants del sector agroalimentari, pesquer, forestal i rural. Algunes d’elles són als guanyadors i finalistes dels premis PITA i RuralApps, i d’altres, extretes dels Dossiers tècnics, a persones especialitzades en un tema en concret. A través de les entrevistes s’ofereix informació sobre un tema a través d’un punt de vista concret, i són interessants i d’utilitat pels usuaris. Segons un estudi realitzat aquest any, les temàtiques més llegides l’any 2022 són la innovació en gestió hortícola, la diversificació de cultius i la innovació i sostenibilitat a l’empresa agrària.  

Pel que fa als articles tècnics, el primer publicat el setembre de 2019, són articles extensos i especialitzats sobre una temàtica concreta, sovint elaborats per més d’un professional i especialista del sector. Aquests articles ofereixen una informació molt concreta i tècnica, i la majoria d’ells es reuneixen també als Dossiers Tècnics. Les temàtiques que han generat més interès l’any 2022 són la sostenibilitat del sector agrícola; la gestió de la despesa i control de cultius i fitosanitaris i els aspectes tècnics de cultius de cereals.

Els reportatges, el primer del juny de 2018, tracten també temàtiques concretes, però en aquest cas, en profunditat i tenint en compte testimonis que donen el seu punt de vista sobre el tema. Els reportatges més llegits l’any 2022 són sobre el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), sobre investigació alimentària (oli d’oliva) i sobre sanitat de les plantes i bioeconomia circular, Els Doctorats Industrials: la recerca acadèmica dins de l’empresa; i la Xarxa d’R+D+I Marítima de Catalunya, Catalan Network for Blue Innovations (BlueNetCat).

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada