INNOVACIÓ | 21/07/2016  DARP/RuralCat

Acords d'Innovació per potenciar l'economia circular

Vols introduir en el mercat un producte o servei innovador relacionat amb l'economia circular però tens problemes amb la normativa? La Comissió Europea t'ofereix, fins el 15 de setembre, la possibilitat d'entrar a un nou programa pilot anomenat Innovation Deals.

La Comissió Europea va adoptar a finals del 2015 un paquet de noves mesures per facilitar la transició a una economia circular que utilitzi els recursos d’una manera més sostenible. L’economia circular és aquella en la qual el valor dels productes, els materials i els recursos es manté durant el major temps possible, els residus i l’ús de recursos es redueixen al mínim i els recursos es conserven dins de l’economia quan un producte ha arribat al final de la seva vida útil, amb l’objectiu de tornar-los a fer servir repetidament i continuar creant valor. Això comporta un major reciclatge i reutilització, així com un foment de l’estalvi energètic i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

És possible que una persona emprenedora trobi obstacles normatius a l’hora d’introduir en el mercat un producte o servei innovador relacionat amb l'economia circular. Per abordar amb rapidesa aquests obstacles legislatius s’ha creat un nou programa pilot anomenat 'Acords d’Innovació'(Innovation Deals, ID). 

L'objectiu d'un acord d'innovació és comprendre en profunditat i clarificar com s'apliquen les normes europees de manera que es visibilitzarà i es proposaran opcions per resoldre aquelles situacions en que es confirmi que s’estan obstaculitzant innovacions que podrien portar beneficis socials més amplis en el marc d’una economia circular.

Els 'Acords d’Innovació' són fruit de la cooperació voluntària entre la UE, les persones innovadores, i les autoritats nacionals, regionals i locals.

Fins al 15 de setembre de 2016 és possible presentar una expressió d’interès per tancar un “Acord d’innovació”.

 

Informació relacionada