DESENVOLUPAMENT RURAL | 01/12/2023  Ruralcat

Oberta la convocatòria per a persones emprenedores en el sector agro-ramader a l’espai test agrari de Gandesa

Es posarà a disposició de la persona/es emprenedora/es una finca adequada per la pastura del bestiar, un corral equipat, un ramat de cabres d’aptitud càrnica i els materials i eines necessàries per a la gestió quotidiana de l’explotació.

La presentació de candidatures està oberta fins al 22 de desembre a les 22h.

L’espai test agrari de Gandesa arrenca amb la convocatòria de nous pastors i pastores que vulguin iniciar un projecte de ramaderia extensiva de cabrum de carn amb silvopastura. Amb l’objectiu de posar en marxa aquest projecte, es posarà a disposició de la persona/es emprenedora/es una finca adequada per la pastura del bestiar, un corral equipat, un ramat de cabres d’aptitud càrnica i els materials i eines necessàries per a la gestió quotidiana de l’explotació. Tot plegat comptant amb acompanyament i seguiment integral des de l’inici de l’activitat.

Aquest espai test busca promoure la incorporació progressiva de persones al sector ramader per tal d’afavorir el relleu generacional agrari, revertir la despoblació, l’envelliment del sector, l’abandonament de terres i explotacions agràries i potenciar models productius sostenibles i socialment justos dins els sistemes agraris locals.

Els espais test agraris obren de forma periòdica i en funció dels llocs test disponibles. Qualsevol persona amb una mínima formació en l’àmbit agrari i un projecte empresarial pot sol·licitar, a través de les diverses convocatòries, la incorporació en un espai test agrari. Cada espai test agrari defineix en funció del lloc test, del territori i dels seus objectius estratègics en l’àmbit agroalimentari, la seva finalitat productiva.

La manca de relleu generacional a les empreses agràries familiars evidencia la necessitat d’iniciatives innovadores que afavoreixin la incorporació de la nova pagesia al sector agrari. L’activitat agrària necessita recursos indispensables per iniciar-se, com l’accés a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, l’experiència pràctica o el contacte amb els agents agraris. Aquests recursos poden ser un repte important per a l’èxit de la nova pagesia, esdevenint en alguns casos un problema irresoluble. Els espais test agraris neixen amb la voluntat de facilitar el procés progressiu d’instal·lació de pagesos i pageses en models sostenibles vinculats al territori minimitzant els risc que suposa emprendre en l’àmbit agrari.

Els espais test agraris són innovadors a l’estat Espanyol, i es conceben com a iniciatives territorials amb l’objectiu de facilitar la transició entre la formació i la creació de l’empresa agrària. Així doncs, els espais test agraris són programes de facilitació dels processos progressius d’instal·lació de nous agents al sector agrari, complint tres funcions: oferir un suport legal, facilitar un suport físic per desenvolupar l’activitat, i ser un suport integral a la persona emprenedora. Aquestes tres funcions necessiten feines de coordinació i dinamització que es desenvolupen des de les diverses entitats del territori, a través d’una governança estructurada o des d’una entitat gestora.

La presentació de candidatures està oberta fins al 22 de desembre a les 22h. Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a través del correu electrònic a l’adreça info@rurbans.org amb l’assumpte “Candidatura ET Gandesa – Nom i cognom de les persones candidates” abans del tancament de la convocatòria i adjuntant la documentació indicada a les bases de la convocatòria.

 

Font: ARCA