INNOVACIÓ | 21/07/2016  DARP/RuralCat

Consulta pública sobre l'Horitzó 2020

La Comissió Europea ha obert una consulta pública sobre seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, recerca marines, marítima i d'aigües interiors i bioeconomia, per poder desenvolupar millor el programa de treball Horitzó 2018-2020.

Horitzó 2020

L’Horitzó 2020 (Programa Marc de Recerca i Innovació) és l'instrument financer que ha d’assegurar la competitivitat d'Europa mitjançant l’impuls del creixement econòmic i la creació de llocs de treball. L'objectiu és garantir que Europa produeix ciència de qualitat al temps que facilita el treball conjunt dels sectors públic i privat i elimina barreres a la innovació.

L’Horitzó 2020 s’organitza per reptes i així trobem dins dels reptes socials: 'Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, recerca marines, marítima i d’aigües interiors i bioeconomia' (repte social 2). L'objectiu específic d'aquest repte és “garantir un abastiment suficient d'aliments segurs, saludables i de gran qualitat i d’altres bioproductes, mitjançant el desenvolupament de sistemes de producció primària que siguin productius, sostenibles i eficients en recursos, el foment dels corresponents serveis ecosistèmics i la recuperació de la diversitat biològica, al costat de cadenes de subministrament, de transformació i comercialització competitives i de baixa emissió de carboni. D'aquesta manera s'accelerarà la transició cap a una bioeconomia europea sostenible, estrenyent la bretxa entre les noves tecnologies i la seva implementació.”

Les oportunitats de finançament que ofereix l’Horitzó 2020 es materialitzen en programes de treball plurianuals que recullen per temes les convocatòries amb els seus objectius i normes generals (condicions d'admissibilitat, els criteris d'elegibilitat, tipus d'actuació, selecció i adjudicació, etc).

La Comissió Europea és l’encarregada de desenvolupar el contingut del programa de treball de 2018-2020 i per això ha obert una consulta pública on-line específica pel repte social 2 esmentat més amunt. L'objecte de la consulta és recollir idees i opinions sobre l'estratègia, abast, objectius, i resultats esperats d’aquest repte.

Per a més informació i per fer aportacions a la consulta pública (data límit: 28 d’agost de 2016) consulteu: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm