RURALCAT | 13/12/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: La presència i l’evolució de RuralCat a X, Facebook, Youtube i Instagram

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

La presència de RuralCat a X (abans Twitter), Facebook, Youtube i Instagram al llarg d’aquests 20 anys.

Al llarg dels 20 anys de RuralCat, el portal s’ha anat introduint en les diferents xarxes socials que han anat apareixent, i que més han encaixat amb la seva naturalesa i objectius. Per tant, des de la plataforma s’ha treballat sempre amb la visió d’adaptar el portal als nous formats i tipologies de continguts.

Twitter – ara rebatejada amb el nom X- és la primera xarxa social on RuralCat va obrir un compte, l’any 2008. Des dels inicis, el nombre de seguidors ha anat augmentant, fins a convertir-se avui dia amb la xarxa social més destacada, amb més de 16.000 seguidors. També es tracta de la xarxa més activa, on es publica més contingut i amb més freqüència. En total, al llarg d’aquests anys, s’han publicat més de 42.000 tuits.

Un any més tard, el 2009, RuralCat es va obrir pas a Facebook. Actualment, la xarxa social té més de 6.800 seguidors i s’hi ha publicat més de 4.200 posts.

Des del 2012 RuralCat també té presència al Youtube, on actualment compta amb prop de 1.600 subscriptors i més de 760 vídeos publicats. L’any 2020, amb la pandèmia de la covid-19, el canal va tenir un gran augment en el nombre de seguidors, ja que no es van poder organitzar jornades PATT en format presencial durant un període de temps considerable, i la majoria d’elles es feien en format en línia. Aquest fet va permetre que moltes jornades es poguessin enregistrar i posteriorment, es penjaven al Youtube. Aquesta pràctica encara és present, ja que les jornades que es realitzen en línia i que el ponent dona permís, es publiquen directament en aquesta xarxa social.

Finalment, l’any 2018, RuralCat va obrir un perfil a l’Instagram. Compta amb més de 7.100 seguidors i s’hi ha penjat més de 330 publicacions. Instagram és la xarxa social més “jove”, i la seva evolució al llarg dels anys també ha estat positiva.

Segons un recent estudi realitzat enguany per l’empresa especialitzada en accessibilitat web, Tothomweb, el contingut publicat a les xarxes socials de RuralCat amb més impacte i que, per tant, ha generat més interès als usuaris durant els últims dos anys (2021-2022), han estat publicacions relacionades amb dades d’actualitat (informes estadístics) i formació. L’informe també destaca que la xarxa social X és la plataforma que va generar més impressions l’any 2022 i que Instagram és la que va tenir un creixement més important de seguidors durant aquest període analitzat. La missió que persegueix al portal a través de les xarxes socials és promocionar i captar tràfic a la web, dos objectius que també es reafirmen en aquest informe.

A través de les xarxes socials, el portal té la finalitat d’apropar-se més a la societat i tenir un contacte directe amb tota la comunitat. Des de l'equip de RuralCat es va valorar la importància de tenir-hi presència, ja que són una gran eina comunicativa per tal de donar visibilitat, transparència i valor al portal. Iniciar aquesta estratègia de comunicació digital formava part dels objectius de la plataforma: ser més pròxims i accessibles als públics d'interès.

Al llarg d’aquests anys, aquestes xarxes socials han servit per comunicar i fer difusió de tot el contingut publicat al portal: notícies, entrevistes, articles tècnics, jornades tècniques, formació a distància, etc.  A més a més, també són un punt de contacte directe amb els usuaris de RuralCat, ja que a través dels diversos perfils es reben missatges, peticions i consultes, i són una bona eina de relacionament amb empreses, institucions i organitzacions del sector.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement. La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada