PROJECTES EUROPEUS | 11/01/2024  Ruralcat

S’instal·len panells informatius a parcel·les demostratives del projecte LIFE AgroForAdapt

Sensibilitzar sobre l'interès i la multifuncionalitat d'aquests sistemes agroforestals a la societat en general i als sectors agrari i forestal, és un dels objectius específics del projecte.

S’han instal·lat 23 panells informatius repartits entre les 3 àrees de treball del projecte LIFE AgroForAdapt (Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània).

S’han instal·lat 23 panells informatius repartits entre les 3 àrees de treball del projecte LIFE AgroForAdapt, que treballa a més de 70 finques, amb 850 hectàrees demostravies en total, de Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània. La finalitat del projecte LIFE AgroForAdapt és implementar sistemes agroforestals demostratius i fer un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors, com els productius, el balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant incendis forestals i la sequera.

Sensibilitzar sobre l'interès i la multifuncionalitat d'aquests sistemes agroforestals a la societat en general i als sectors agrari i forestal, és un dels objectius específics del projecte. Així doncs, s’han instal·lat a finques uns panells informatius amb informació general del projecte, la qual descriu els seus objectius i un mapa de l’àrea de treball, informació especifica del tipus de sistema implementat i una part específica descriptiva amb un plànol del sistema demostratiu, la ubicació, imatges de la situació inicial i final, i una descripció dels objectius de l’actuació, posant en relleu aspectes d’adaptació al canvi climàtic.

 

 

Aquests panells informatius són una de les eines de comunicació del projecte, i permeten als visitants de les zones on han estat instal·lats conèixer millor el projecte i el sistema demostratiu implementat.

 

El projecte LIFE AgroForAdapt

LIFE AgroForAdapt es tracta d’un projecte que té per objectiu promoure els sistemes agroforestals com a mesura d’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrari i forestal en el Mediterrani. Treballa amb dos tipus de sistema agroforestal:

Silvoarables: vegetació llenyosa combinada amb cultius.

Silvopastorals: vegetació llenyosa combinada amb el pasturatge del bestiar.

En ambdós casos, l'objectiu d'aquesta combinació deliberada és obtenir beneficis resultants de les interaccions entre els arbres i el cultiu o bestiar.

Aquest projecte, cofinançat pel programa LIFE de l’Unió Europea, té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb 8 beneficiaris: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta S. Coop, Agroof, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.