MEDI AMBIENT | 17/01/2024  Ruralcat

S’inicia el tram final per engegar una Agència de la Natura més participativa i oberta al món rural

L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya.

Es preveu que l’Agència de la Natura estigui plenament operativa a principis de 2025.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat un procés de participació pública per donar a conèixer els Estatuts de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT). Aquest procediment suposa la recta final de constitució de l’Agència, que es preveu que estigui plenament operativa a principis de 2025.

En aquestes sessions han participat ens locals, administracions públiques, entitats conservacionistes i ecologistes, organitzacions agràries, forestals, turístiques, pesqueres i d’altres sectors econòmics, entitats de custòdia del territori, món científic i propietaris i arrendataris de terrenys situats al medi natural.

 

L’Agència de la Natura

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya. L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. Segons estableix la Llei, l’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els estatuts.

Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament d’aquest nou organisme, sempre d’acord amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres normes pròpies de les administracions públiques. De tots aquests aspectes, n’hi ha alguns de relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l'Agència que el Govern ha considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana.

 

Font: DACC