AGRICULTURA | 05/08/2016  DARP

Ja es pot consultar el mapa de cultius de Catalunya

La principal característica d'aquesta nova eina és que les dades, obtingudes a partir de la DUN 2015, estan georeferenciades.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha posat a disposició de tots els ciutadans, a través del seu web, el mapa de cultius de Catalunya. Aquest mapa, que s’actualitzarà anualment, indica quins conreus agrícoles hi ha plantats a Catalunya.

Per tal de poder realitzar aquesta nova eina s’han fet servir les dades de la Declaració única agrària (DUN) 2015. La DUN consisteix en una declaració anual que obligatòriament ha de fer la persona titular d’una explotació agrària que disposi de superfície productiva agrícola (excloses les de consum propi) que vulgui sol·licitar determinats ajuts o hagi de realitzar determinats tràmits amb el DARP. Com que la DUN s’ha de fer cada any, el mapa s’actualitzarà un cop hagi estat presentada.

La principal característica d’aquesta eina és que les dades estan georeferenciades (la informació es pot localitzar sobre el terreny).

La georeferenciació de les dades permet conèixer, entre altres coses, la identificació de cultius en un recinte, l’impacte-valoració econòmica d’incendis, pedregades, plagues... (si coneixem l’àrea afectada, podem saber quins cultius es situen en aquesta zona), i l’evolució geogràfica de determinats productes.

Els declarants de la DUN tenen a la seva disposició des del 2005 una eina interna que, de manera individualitzada, els permet la descàrrega dels seus recintes i els seus productes declarats. A partir d’ara, qualsevol persona podrà saber la localització dels cultius declarats a través d’una aplicació més moderna que permet la consulta a nivell de tot Catalunya.

El mapa de cultius de Catalunya també es pot consultar al web de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat) i a INSTAMAPS, l’eina de creació de mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) (http://goo.gl/oPV83L). Per a més informació del SiGPAC podeu consultar, l'apartat corresponen al web del DARP.