Aquesta Guia ha estat promoguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i pel Consell Català de la Producció Integrada (CCPI).