La tuberculosi en cabrum pot causar pèrdues econòmiques importants ja que implica limitacions comercials i obliga a fer buidats sanitaris en les explotacions infectades. A més a més, recentment s'ha evidenciat que les cabres poden ser una font d'infecció per les explotacions de bestiar boví.