RAMADERIA | 25/01/2024  Ruralcat

Canvis en els mitjans d’identificació i en la seva codificació per a les espècies bovina, oví-cabrum i èquids

Aquests canvis influeixen en la regulació del sistema de traçabilitat, identificació i registre del bestiar.

Els canvis de la normativa es dicten en el Reial Decret 787/2023, de 17 d’octubre.

S’ha publicat el Reial Decret 787/2023, de 17 d’octubre, pel qual es dicten disposicions per regular el sistema de traçabilitat, identificació i registre de determinades espècies d’animals terrestres en captivitat, que ha establert canvis en els mitjans d’identificació i en la seva codificació per a les espècies bovina, oví-cabrum i èquids, entre d’altres.

 

Canvis en els mitjans d’identificació del bestiar boví

- Els bovins nascuts a l’Estat Espanyol fins el 30/06/2024 es continuaran identificant mitjançant 2 cròtals visuals convencionals de tipus bandera amb la codificació coneguda fins ara: ES0X09XXXXXXXX.

- Els bovins nascuts a partir del 01/07/2024 s’identificaran mitjançant un cròtal convencional de tipus bandera a l’orella dreta i un cròtal electrònic de tipus bandera a l’orella esquerra amb codificació ES2209XXXXXXXX o ES2709XXXXXXXX.

Durant el primer semestre de 2024 cal adquirir nou material d’identificació de manera responsable tenint en compte que no es podrà fer servir aquest material per bovins nascuts a partir de l’1/07/2024 i pel material ja comprat a les oficines comarcals del DACC no es podrà recuperar l’import.

 

Canvis en els mitjans d’identificació del bestiar oví-cabrum

Tot i que la normativa també estableix canvis en la identificació i la codificació dels identificadors, es podran continuar fent servir els identificadors actuals durant tot el 2024.

A partir de l’1/01/2025 els animals identificats individualment s’identificaran amb identificadors amb codificació nova i la identificació dels animals d’engreix també es veurà afectada, tot i que com encara no es disposa de la informació definitiva es farà una nota informativa al sector quan es tingui de tota la informació.

 

Canvis en els mitjans d’identificació del bestiar èquid

Tot i que la normativa també estableix canvis en la codificació dels identificadors, es podran continuar fent servir els microxips actuals durant tot el 2024. A partir de l’1/01/2025 s’identificaran amb identificadors amb codificació nova.

 

Font: DACC

 

Informació relacionada