PESCA | 07/02/2024  Ruralcat

S’ha presentat el Pla d’acció de relleu generacional pesquer que aposta per finançar els contractes en pràctiques de joves pescadors

Recuperar la figura de l’aprenent, atraure una nova generació de treballadors al sector, fomentar el consum de productes pesquers i sostenir la continuïtat de l’activitat són algunes de les accions del Pla.

Per facilitar la incorporació a l’activitat pesquera, el Pla estableix un programa remunerat d’aprenentatge a bord de les embarcacions pesqueres per a joves desocupats.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha presentat el Pla d’acció de relleu generacional pesquer, que té com a objectiu donar suport al sector pesquer i a les noves generacions de pescadors i pescadores, tant de l’entorn del món de la pesca com nouvingudes, que tenen la voluntat de treballar o impulsar empreses pesqueres tot garantint la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’ofici.

Per facilitar la incorporació a l’activitat pesquera, el Pla estableix un programa remunerat d’aprenentatge a bord de les embarcacions pesqueres per a joves desocupats. Aquest programa, al qual es destinaran gairebé 20.000 euros anuals per contracte de pràctiques (que incorpora les retribucions netes i el cost empresarial), consistirà en la contractació temporal d’un any en pràctiques dels i les joves que hagin fet la formació de mariner pescador i la formació bàsica de seguretat, a les embarcacions pesqueres.

La manca de relleu generacional al sector pesquer català és una tendència coincident en el sector pesquer del Mediterrani, d’Espanya i a Europa, i es considera un problema estructural. A Catalunya, en els últims 20 anys, s’ha perdut prop de la meitat de la flota pesquera catalana (46%), que ha passat de 1.337 a les 617 embarcacions actuals.

Amb el programa remunerat d’aprenentatge a bord de les embarcacions pesqueres per a joves desocupats es dona resposta a la demanda del sector des de fa molts anys de “recuperar la figura de l’aprenent”, facilitant que els joves que s’acabin de treure la titulació de mariner puguin començar a treballar en vaixells pesquers a cost zero pels patrons.

En aquest període d’aprenentatge, el treballador en pràctiques anirà acompanyat d'un pescador professional d'almenys cinc anys d'experiència professional i s’inclouran cursos sobre pràctiques sostenibles de pesca, marisqueig i sobre la conservació dels recursos biològics marins.

El Pla també preveu altres mesures com ara una línia d’ajuts adreçats a joves pescadors/es per a l’adquisició de la primera embarcació pesquera, dotat amb 300.000€.

Altres actuacions recollides al Pla per a impulsar l’ofici de pescador consisteixen a facilitar la informació per a l’accés a la professió, impulsar la formació a distància amb les noves tecnologies i digitalitzar la formació bàsica de mariner pescador i dur a terme actuacions d’acompanyament per afavorir el relleu generacional mitjançant els grups d’acció local pesquer.

Generar interès per l’activitat pesquera és indispensable perquè hi hagi relleu generacional. El Pla també aborda aquesta necessitat mitjançant l’impuls d’accions informatives, divulgatives i de sensibilització que contribueixin a donar a conèixer i dignificar l’ofici de pescar, així com les característiques de l’activitat pesquera a Catalunya.

Aquestes accions passen per donar a conèixer els oficis pesquers a través de centres educatius, serveis d’ocupació, ciutadania, mitjans de comunicació, fires i jornades; afavorir el rol de prescriptors dels serveis d’ocupació i orientació formativa sobre la professió pesquera i dignificar la figura dels treballadors de la mar.

Un altre punt clau per garantir la continuïtat de l’ofici de pescador és fomentar el consum de peixi i marisc. Per això, el Pla dedica accions a fomentar el coneixement dels productes pesquers entre la ciutadania tot incidint en els valors saludables, gastronòmics, culturals, i de proximitat, per promoure una millor actitud de la societat cap a la pesca i un reconeixent del peix de llotja.

D’altra banda, també hi ha mesures que busquen contribuir al sosteniment de l’activitat tot enfortint la cogestió pesquera (gestió compartida de la política pesquera entre sector, científics, ONG i Administració), donant suport a les confraries de pescadors i les federacions de confraries de pescadors, impulsant la constitució d’organitzacions de productors de productes pesquers, implementant grups d’acció local pesquers a la totalitat del territori pesquer per fomentar l’economia blava i orientant les estratègies de desenvolupament local participatiu cap al relleu generacional. En aquest sentit, també es preveuen accions per fomentar l’Associació Catalana de Dones de la Mar com a instrument per afavorir el relleu generacional i la presència de la dona al sector.

Així mateix s’establiran ajuts per a la millora de la seguretat, la higiene i les condicions de treball a bord de les embarcacions pesqueres, s’impulsarà la modernització i descarbonització de la flota pesquera, es fomentarà la diversificació de l’activitat pesquera i s’establiran ajuts per a la compensació de les paralitzacions temporals de l’activitat pesquera a les empreses i treballadors de la mar.

Les accions del Pla s’implementaran amb recursos propis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027.

 

Font: DACC