PROJECTES EUROPEUS | 28/02/2024  Ruralcat

Oberta la segona convocatòria de projectes Interreg – Sudoe 2021-2027

Alguns dels objectius de la convocatòria són preservar el capital natural i reforçar l’adaptació al canvi climàtic, i promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic mitjançant la innovació, la transformació dels sectors productius, la valorització del patrimoni i els serveis.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2024 a les 12:00 h.

El Programa Interreg – Sudoe ha obert la segona convocatòria de projectes del període 2021-2027, que s’organitza al voltant de dues fases competitives. Les candidatures que es presentin hauran de ser transnacionals i desenvolupar projectes transferibles i perennes i coherents amb les estratègies territorials nacionals i regionals. Els projectes que finalment se seleccionin hauran de portar a terme solucions sobre el terreny a través d’iniciatives concretes com accions pilot o accions demostratives.  

La convocatòria estarà oberta per a les següents temàtiques i Objectius Específics (OE):  

Prioritat 1: Preservar el capital natural i reforçar l’adaptació al canvi climàtic a la zona SUDOE  

- Afavorir l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de catàstrofes, així com la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes  

- Promoure l’accés a l’aigua i una gestió hídrica sostenible  

- Incrementar la protecció i la conservació de la natura, la biodiversitat i les infraestructures verdes, també en les zones urbanes, i reduir tota forma de contaminació  

Prioritat 2: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic al SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius  

- Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i assimilar tecnologies avançades  

- Desenvolupar capacitats per a l’especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria  

Prioritat 3: Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic al SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis  

- Millorar l’eficàcia i el caràcter inclusiu dels mercats de treball, així com l’accés a una ocupació de qualitat  

- Vetllar per la igualtat d’accés a l’assistència sanitària i reforçar la resiliència dels sistemes sanitaris, en particular l’atenció primària, així com fomentar la transició de l’assistència institucional a l’assistència en els àmbits familiar i local  

- Potenciar el paper de la cultura i el turisme sostenible en el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la innovació social    

Les entitats beneficiàries podran ser tots els organismes públics o privats amb o sense afany de lucre i empreses situades dins de la zona elegible del programa Sudoe. En funció dels objectius específics de cada prioritat, alguns tipus d’actors hauran de ser presents dins dels consorcis de candidatures. Cada entitat pot presentar-se a un màxim de 3 projectes, 1 com a líder i 2 més com a beneficiària.  Els consorcis hauran de comptar amb representants en els tres estats membres del programa (Espanya, França i Portugal). També hi poden participar entitats andorranes. El conjunt de Catalunya forma part de l’espai geogràfic del Programa Interreg – Sudoe i, per tant, qualsevol entitat catalana pot formar part d’un consorci.  

La convocatòria té un pressupost total de 53,7 milions d’euros, i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2024 a les 12:00 h. Les candidatures passaran per un procediment de selecció de dues fases i tindran caràcter competitiu.  Les sol·licituds s’hauran de presentar en castellà, francès i portuguès. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar exclusivament a través de l’espai web eSudoe, segons els models dels formularis establerts. Aquest programa rep finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea