ACTIVITAT DEMOSTRATIVA | 16/05/2024  Ruralcat

Nova eina contra el malbaratament alimentari, producte dels ajuts a les activitats de demostració

El projecte que porta per títol, BESTDATE té la peculiaritat de ser una eina interactiva, similar a una aplicació, que proporciona suport a la presa de decisions per als operadors econòmics d'empreses alimentàries.

Malbaratament alimentari

Aquestes activitats demostratives són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El malbaratament alimentari és un greu problema a escala mundial i Catalunya no és una excepció. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) ha llançat el seu Informe sobre l'Índex de Desaprofitament d'Aliments 2024, que presenta una actualització sobre el progrés mundial per a reduir el malbaratament d'aliments i aconseguir l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12.3, que indica que per al 2030, s’ha de reduir a la meitat el malbaratament mundial d'aliments per càpita en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a les collites.

L'informe destaca la xifra de 1.050 milions de tones d'aliments malgastats en el món durant el 2022, el que equival a una cinquena part dels aliments disponibles per als consumidors. Aquest malbaratament, tant en el comerç minorista com en les llars i els serveis alimentaris, representa no sols una pèrdua econòmica significativa, sinó també un greu problema ambiental, ja que suposa entre el 8% i el 10% de les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle.

Una de les principals conclusions de l'informe és que la major part del malbaratament d'aliments prové de les llars, responsables del 60% del total. Cada persona llença a la brossa de mitjana 79 kg de menjar a l'any, el que equival a almenys 1.000 milions de racions de menjar comestible desaprofitat diàriament a tot el món. A més, en un estudi de mercat realitzat en l’àmbit europeu l’any 2018, presentat per la Comissió Europea, i realitzat per la consultoria IFC,       es va estimar que un 10% dels milions de tones d’aliments malbaratats  a la UE, està associat a la confusió i mala  interpretació de les dates de marcatge dels aliments, és a dir “consum preferent” o de “caducitat”.

Gràcies als ajuts a les activitats demostratives, l’IRTA ha pogut posar en marxa un projecte per combatre el malbaratament alimentari que té com a objectiu principal transferir al sector agroalimentari l'experiència i el coneixement cientificotècnic necessaris per prendre decisions informades sobre el marcatge de la data de durada mínima dels aliments, sigui la de consum preferent o la de caducitat, així com la divulgació de la informació quant a dates de marcatge a totes les baules de la cadena alimentària, inclosos restauradors i consumidors.

 

Imatge 1: infografia de l'activitat demostrativa “Eina per establir la data correcta de marcatge en aliments per disminuir el malbaratament alimentari”

 

El projecte que porta per títol, BESTDATE, “Eina per establir la data correcta de marcatge en aliments per disminuir el malbaratament alimentari”, té la peculiaritat de ser una eina interactiva, similar a una aplicació, que proporciona suport a la presa de decisions per als operadors econòmics d'empreses alimentàries.

Aquesta eina integrarà criteris científics per ajudar a determinar la durada mínima que ha de tenir un aliment, assegurant una gestió basada en evidències i promocionant la seguretat alimentària. Les accions previstes inclouen el prototipatge de l'eina interactiva, l'avaluació d'aquesta versió final per part de diferents actors del sector i una jornada de demostració per mostrar el funcionament de l'eina. A més, es durà a terme una anàlisi sensorial específic per abordar els criteris sensorials que poden limitar la durabilitat dels productes alimentaris.

L’activitat demostrativa es van iniciar el  2021 i finalitzarà durant el 2024. És finançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

 

Font: DACC