SECTOR RAMADER | 06/10/2010  RuralCat/FMR

L'FMR actualitza el mapa de camins ramaders de Catalunya

La Fundació del Món Rural (FMR) ha coordinat un grup de treball, format per diferents agents del món rural, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el mapa de camins ramaders i transhumància a Catalunya, que no s'havia actualitzat des de 1951.

ovelles_100610cont

Font: DAR.

 

Aquesta iniciativa pretén preservar els camins ramaders per la seva importància com a patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i ecològic, però també inclou l’anàlisi dels nous usos que es poden donar a aquest tipus de vies. Per això, el mapa es presentarà en el marc de la jornada "Els camins ramaders i la transhumància a Catalunya", on diversos experts explicaran el passat, present i futur dels camins ramaders i de la transhumància, així com una sèrie de recomanacions per a la preservació d’aquest patrimoni.