POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA | 06/10/2010  RuralCat

El DAR publica "Una aposta pel sector agroalimentari català"

Ja es troba a disposició del públic la Memòria 2007-2010 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR): "Una aposta pel sector agroalimentari català". Aquest document recull el balanç de l'acció de Govern basada en cinc grans eixos: estabilitzar el sector productor; millorar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses; promocionar i comercialitzar els productes catalans; fomentar la diversificació econòmica, i impulsar la simplificació administrativa. Per finalitzar, resumeix les línies d'actuació futures obertes amb les resolucions del debat monogràfic sobre món agrari al Parlament de Catalunya.

portada_mem_2010_07 cont.jpg

Coberta de la memòria 2007-2010 del DAR. Font: DAR.

 

La memòria 2007-2010, destaca les millores efectuades a les infraestructures rurals (regadius i camins), el suport a la innovació científica i tecnològica al servei de la productivitat de les empreses i política de foment de la qualitat dels productes i aliments del país, amb l’objectiu de consolidar i internacionalitzar la indústria agroalimentària catalana.
 
El DAR i RuralCat us ofereixen la versió en pdf d’aquestes memòries; per adquirir l'edició en paper, cal fer una sol·licitud a través del correu protocol.dar@gencat.cat, o a qualsevol Oficina Comarcal, a les diferents seus dels Serveis Territorials o als Serveis Centrals del DAR.