ESCOLES AGRÀRIES | 04/06/2024  Ruralcat

L’Escola Agrària de Tàrrega obre el període de preinscripció pel Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agropecuària a distància

Aquest cicle és en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, i les preinscripcions es podran dur a terme del 4 al 14 de juny.

Producció Agropecuària

La durada del cicle formatiu és de 2000 hores i està organitzat en 6 semestres que es cursaran en 3 anys.

L’Escola Agrària de Tàrrega obra les preinscripcions al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agropecuària a distància en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya.

La competència general d’aquest títol consisteix a obtenir productes i subproductes agropecuaris que atenguin criteris de qualitat i rendibilitat; Dur a terme operacions de producció i de manteniment d’instal·lacions i equips, i aplicar la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària.

La durada del cicle formatiu és de 2000 hores i està organitzat en 6 semestres que es cursaran en 3 anys. Cada semestre s’inicia amb uns mòduls formatius diferents i es van alternant els continguts agrícoles i ramaders amb mòduls de gestió empresarial. Es realitzaran 135 hores presencials en alguns mòduls professionals i també en la Formació en Centres de Treball, completant 515 hores en una o vàries empreses del sector.

Ex alumnes que han cursat el cicle formatiu destaquen molt positivament el fet de poder-se impartir a distància. “En disposar dels apunts i materials a priori, em faciliten l'estudi que d'altra manera suposaria un gran repte”, afirma Francesc Xavier Galan. Un altre dels punts forts que destaquen els alumnes que han cursat el cicle formatiu a distància, és que es complementi amb les hores presencials de pràctiques. “Els coneixements que s'aprenen durant la teoria cobren tot el sentit durant les pràctiques”, afegeix Elena Rodríguez, ex estudiant del cicle mitjà.

Aquesta formació s’adreça a persones que volen iniciar una activitat professional relacionada amb l’agricultura i la ramaderia, però que, per incompatibilitats personals o professionals, no poden cursar un cicle formatiu presencial. La modalitat a distància permet trencar la barrera de la llunyania entre la residència habitual i el centre d’estudis i també, arribar a persones sense una tradició agrària al seu entorn. A més a més, la formació es dirigeix a treballadors en actiu del sector que vulguin completar estudis reglats. Montserrat Llaveria, ex alumne del cicle, explica que la motivació que la va portar a curar el cicle és “poder ampliar el ventall de possibilitats a la nostra empresa, i poder obrir una nova branca de venda de planter a part de la fabricació d'hivernacles”.

 

Font: DACC