LIQUIDITAT I EXPLOTACIONS AGRÀRIES | 07/10/2010  RuralCat/DAR

El proper 29 d'octubre s'avança el 50% del Pagament Únic

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) farà efectiu el 50% del Pagament Únic, aprovat per la Comissió Europea per aquesta campanya, el proper dia 29 d'octubre per tal de donar liquiditat a les explotacions agràries. Aquest avançament representa el pagament d'aproximadament 93.500.000 euros, que revertiran en més de 55.000 productors d'arreu de Catalunya.

euro_100710cont

 

De la mateixa manera, la liquidació del pagament del total de l’ajut per la campanya 2010 es farà efectiva el 3 de desembre, avançant al màxim el pagament de l’ajut per la campanya 2010. L’esmentada liquidació recollirà l’increment d’imports conseqüència de la desconnexió total de determinats ajuts al Pagament Únic així com la incorporació de nous sectors al règim de pagament únic de la campanya 2010.
 
El Pagament Únic és un ajut directe que té com a objectiu donar suport a les rendes de les explotacions agràries, tot contribuint a evitar l’abandonament de les terres i el despoblament del medi rural. L’avançament del pagament d’ajuts comunitaris, juntament amb d’altres 25 mesures, forma part del Pla de xoc aprovat pel Govern de la Generalitat, a proposta del DAR, el març de 2010, per tal d’ajudar al sector a superar l’actual conjuntura econòmica.
 
La territorialització d’aquest pagament en percentatges i d’acord amb l’avançament també del 50% que ja es va efectuar a l’octubre de 2009, és el següent:
  • Lleida: 47% de l'import i 40% dels beneficiaris.  
  • Barcelona: 19%  de l'import i  13% dels beneficiaris.
  • Girona: 15% de l'import i 9% dels beneficiaris. 
  • Tarragona: 5% de l'import i 16% dels beneficiaris. 
  • Terres de l’Ebre: 14% de l'import i 22% dels beneficiaris.