AJUTS | 12/06/2024  Ruralcat

S’amplien els ajuts per la innovació i la transferència del coneixement al sector agroalimentari i forestal català

L’objecte d’aquests ajuts és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya.

Iinnovació i transferència del coneixement

Aquests ajuts corresponen a les intervencions 7161 (cooperació de grups operatius) i 7201 (activitats de demostració de coneixements) del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha incrementat en 10,3 milions d’euros les convocatòries de cooperació de grups operatius i d’activitats de demostració, per tal de donar resposta a l’elevada demanda dels ajuts a la innovació i a la transferència de coneixement.

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució ACC/1873/2024, de 23 de maig, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts a la preparació i execució de projectes per part de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI-Agri) i la RESOLUCIÓ ACC/1820/2024, de 23 de maig, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements, corresponents a 2023, en el marc del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

Els ajuts a la preparació i execució de projectes per part de grups operatius de l’AEI es van convocar durant el mes de desembre de 2023, per un import total de 7.500.000 euros. Aquesta dotació es distribuïa de la següent manera: Línia 1 d’ajuts a la preparació de projectes de grups operatius de l’AEI, per un import de 250.000 euros, i Línia 2 d’ajuts a l’execució de projectes pilot de grups operatius, per un import de 7.250.000 euros. Davant de l’èxit d’aquesta convocatòria, en què es van presentar un total de 98 sol·licituds per a l’execució de projectes pilot per un import que supera els 20 milions d’euros, el DACC ha incrementat en 7.500.000 euros aquesta modalitat d’ajuts. D’aquesta manera, l’import total convocat ascendeix a 15 milions d’euros. Concretament, en el cas de la línia d’ajuts a l’execució de projectes pilot, l’import total convocat és de 14.750.000 euros.

Els grups operatius són agrupacions de diferents entitats, empreses o agents, creades amb l’objectiu de resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu en un projecte d’innovació.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors, contenir noves activitats i implicar l'execució en comú entre, almenys, dues entitats independents entre si.

Així mateix, els ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements també es van convocar el desembre de 2023, per un import total de 2.725.000 euros. Aquesta convocatòria ha estat novament un èxit, amb un total de 144 sol·licituds presentades per 28 entitats de recerca diferents, i per un import total que supera els 8,7 milions d’euros. Davant d’aquest escenari, el DACC ha incrementat el pressupost en 2.775.000 euros per poder atendre un nombre més gran de sol·licituds. D’aquesta manera, l’import total convocat ascendeix a 5,5 milions d’euros.

L’objecte d’aquests ajuts és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, projectes de validació i prototipatge de tecnologies o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Aquests ajuts corresponen a les intervencions 7161 (cooperació de grups operatius) i 7201 (activitats de demostració de coneixements) del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) 2023-2027 i estan cofinançats en un 57% pels pressupostos del DACC i en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). En ambdós casos, es tracta de la primera convocatòria publicada en el marc del PEPAC.

Fins al dia d’avui, i en el marc del darrer Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2022, el DACC ha finançat un total de 284 projectes de cooperació de grups operatius, per un import total de 29 milions d’euros. Aquests projectes han suposat la participació de 792 entitats beneficiàries d’aquests ajuts i de 33 centres de recerca i universitats diferents. En el cas de les activitats de demostració, el nombre d’activitats finançades ha estat de 242, per un import total de 8,7 milions d’euros. Aquestes activitats han suposat la participació d’un total de 22 centres de recerca, centres tecnològics i universitats diferents.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes  de cooperació i activitats de demostració es poden consultar al portal RuralCat a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat).

 

Font: DACC