DESENVOLUPAMENT RURAL | 12/06/2024  Ruralcat

El món rural i marítim s’enforteix amb la redefinició de l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya

ARCA, l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, comença aquest mes de juny una nova etapa, incorporant tots els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP) de Catalunya dins l’entitat.

Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya

L’entitat, d’abast nacional, fa més d’un any que treballa en la reformulació dels seus objectius, amb la finalitat d’incorporar la vessant maritimopesquera i l’economia blava en la seva activitat.

L’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), estrena un nou full de ruta aquest mes de juny, adherint tots els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP) de Catalunya dins l’entitat. Així doncs, la xarxa regional de desenvolupament rural de Catalunya que fins avui dia donava suport principalment als Grups d’Acció Local (GAL) catalans, ara també s’enfoca plenament al món marítim.

Aquesta integració materialitza la ferma voluntat de l’entitat de continuar cohesionant el territori mitjançant la dinamització del món rural i marítim, enfocant-se en un sector més ampli i expandint les seves funcions. L’entitat, d’abast nacional, fa més d’un any que treballa en la reformulació dels seus objectius, amb la finalitat d’incorporar la vessant maritimopesquera i l’economia blava en la seva activitat.

Aquesta nova era, suposa un canvi de paradigma on els dos sectors uneixen encara més forces i aniran de la mà sota el mateix paraigua, seguint una estratègia unitària. Així doncs, l’entitat reformula la seva missió i s’enfoca, a partir d’ara, a dinamitzar el món rural i marítim facilitant que les persones que hi viuen i hi treballen puguin tenir una millor qualitat de vida i noves oportunitats.

Aquesta integració ha impulsat la necessitat de canviar la nomenclatura de l’associació, que abans s’anomenava Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la finalitat de garantir la inclusió de tots els sectors, passant-se a dir Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. Aquest canvi va acompanyat d’un redisseny del logotip i una nova marca, que permet la convivència entre el món rural i marítim. 

En aquest nou canvi d’etapa, passa a incorporar la totalitat dels grups d’acció local pesquers: GALP Costa Brava, GALP Mar de l’Ebre, GALP Costa Brava Sud-Maresme, GALP Costa Central i GALP Costa Daurada. Aquests últims són 3 grups de nova creació, constituïts entre el 2022 i 2023, la qual cosa permetrà implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya al 100% del territori pesquer, ja que els GALP seleccionats abracen pràcticament la totalitat de municipis pesquers de Nord a Sud de Catalunya.

La unió facilitarà una major interlocució amb les administracions locals, nacionals i internacionals; impulsarà una economia d’escala i garantirà la seguretat jurídica davant la norma; impulsarà sinergies i una cooperació conjunta; i es configurarà com una força de negociació, oportunitat i massa crítica per a projectes.

 

L’enfocament LEADER apalanca la unió dels grups

ARCA implementa una forma de treball basada en la metodologia Leader, que persegueix el desenvolupament integral de les zones rurals i marítimes amb la participació i el consens de tots els seus actors locals. Es tracta d’una política de la Unió Europea, que se centra en l’enfocament ascendent, és a dir, són els mateixos agents i entitats locals que participen en la presa decisions sobre l’estratègia, la selecció de prioritats, la posterior valoració dels projectes, el balanç dels resultats i la proposta de noves actuacions.

Els grups GAL i GALP estan conformats per representants dels sectors rurals i agrícoles, i pesquers, aqüícoles i d’economia blava, respectivament, a través d’associacions de productors, confraries de pescadors, sector privat i administracions públiques locals, així com altres ens, com ara universitats o centres de recerca. Tots ells treballen conjuntament des de la cooperació seguint la metodologia Leader.

 

Els GALP i l’Agenda Marítima de Catalunya

En el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA 2021 - 2027), i amb el suport de la Generalitat, els GALP es consoliden i és en aquest context, que se seleccionen els 5 grups GALP (3 de nova creació). Aquest canvi ha de servir com a revulsiu per la transformació que necessita el sector de l’economia blava. Els GALP tenen l’objectiu de dissenyar i desenvolupar les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus en el territori, de baix a dalt, centrant les seves actuacions en les prioritats definides pel mateix territori, mitjançant diversos eixos estratègics de treball, i implementant l’Estratègia marítima de Catalunya al territori.

La creació de llocs de treball i el foment de la participació de professionals dones en el sector pesquer; l’atracció de noves generacions i del relleu generacional, mitjançant l’interès del públic jove; la promoció de la innovació en totes les fases de la cadena de producció i subministrament dels productes de la pesca i l'aqüicultura; la diversificació de l’activitat pesquera; l’impuls de l’economia blava, la protecció del medi ambient i la sostenibilitat; o la creació de nous models de participació, cooperació i governança, mitjançant el reforç de les comunitats pesqueres, són algunes de les baules de treball dels GALP.

 

L’Agenda Rural de Catalunya, un dels puntals d’ARCA

A banda de la inclusió dels grups GALP com a fet destacat d’aquest 2024, el pla de treball d’ARCA també contempla el desenvolupament de l’Agenda Rural de Catalunya, un element clau que servirà per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país. Es tracta d’una eina de treball que contempla 7 grans reptes del món rural: persones, benestar i repte demogràfic; transició ecològica; territori connectat; sistema agroalimentari; gestió forestal; innovació i dinamització social i econòmica; i, governança.

Les actuacions per fer front a aquests desafiaments s’han de desplegar i portar a terme per part de diferents departaments de la Generalitat. Una comissió motora, formada per agents socials i econòmics representatius del món rural i de la qual ARCA en forma una part molt activa, s’encarrega de fer el seguiment de les accions que s’implementen i del compliment dels objectius marcats.

 

Font: ARCA

Informació relacionada