FÒRUM EUROPEU DE LES REGIONS HORTOFRUCTÍCOLES | 08/10/2010  RuralCat/DAR

Catalunya reclama que es tingui en compte el sector hortofructícola en la futura PAC

En el marc del primer Fòrum Europeu de les Regions Hortofructícoles, els representants de les principals regions europees productores de fruita i hortalisses han consensuat un document conjunt per transmetre a la Unió Europea (UE) la necessitat d'una política per a sostenir la seva renta, que permeti la continuïtat de les activitats dels empresaris agrícoles, i que alhora respongui a les expectatives dels consumidors. El director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Antoni Diaz, hi ha participat en representació de Catalunya.

hort_100810cont

 

Catalunya ha participat activament en l’esmentat fòrum, que ha reunit per primer cop les principals regions hortofructícoles europees a Itàlia. Antoni Diaz ha intervingut per exposar el posicionament de l’Administració agrària catalana, explicar la tasca del Departament en relació al sector hortofructícola, i reclamar, entre altres, que la UE també es doti d’un Observatori de Preus, com ja va crear el Govern català, a través del DAR.
 
En l’esmentat document apareixen un seguit de propostes operatives, estructurades en 10 punts, com a base de l’activitat a curt i mitjà termini per a orientar millor la futura reforma de la PAC més enllà del 2013, i que aquesta tingui degudament en compte el sector hortofructícola.
 

Els elements que caracteritzen la proposta es centren a:

  • Elaborar una política centrada en l’agregació i en l’organització de la producció rellançant la funció de les Organitzacions de Productors i de les Agrupacions d’Organitzacions de Productors
  • Sostenir la importància d’una política específica per al sector i de la política agrícola comuna
  • La innovació en el centre de les accions
  • Millorar la projecció del sector a través dels programes operatius
  • Fer transparents les relacions comercials
  • Coordinar els esforços per a promoure la imatge del sector: una xarxa compartida
  • Conèixer i prevenir les crisis: un observatori de mercat europeu
  • Construir elements de defensa per a les produccions europees més sensibles
  • Afavorir les exportacions a través del reconeixement d’una major reciprocitat
  • Estimular el recanvi generacional i la formació, indispensables per al rellançament del sector