FORESTAL | 25/06/2024  Ruralcat

Agricultors, ramaders i consultors visiten sistemes agroforestals a França per adaptar l’agricultura i la ramaderia al canvi climàtic

Des del projecte LIFE AgroForAdapt, el passat mes de maig es va organitzar un viatge tècnic amb 40 participants per visitar diversos sistemes agroforestals del sud-est de França.

Sistemes agroforestals

Aquest viatge ha suposat una oportunitat única per als 40 assistents perquè els ha permès conèixer experiències d’implantació de sistemes agroforestals en diferents estadis de creixement.

La gestió del territori a través de sistemes agroforestals requereix una perspectiva a mitjà i llarg termini. Tenint en compte el cicle evolutiu dels arbres, es necessiten anys fins a arribar a l’etapa productiva i també perquè comencin les interaccions entre els arbres i el cultiu. França és un dels països pioners en la implantació d’aquests sistemes. Per això, aquest viatge ha suposat una oportunitat única per als 40 assistents perquè els ha permès conèixer experiències d’implantació de sistemes agroforestals en diferents estadis de creixement.

Durant l’itinerari de tres dies s’han visitat finques amb una llarga tradició agroforestal, com és el cas de Terres de Roumassouze, on es combina l’horticultura amb arbres en filera com nogueres, pollancres, cirerers, serveres o roures des del 1996. També s’han conegut finques on des del 2017 es combina la vinya amb més de 29 espècies arbòries i arbustives per promoure la disponibilitat de fauna auxiliar (espècies que ajuden a combatre les plagues de la vinya), fer de tallavents i generar fruita i fusta, com és el cas de Domaine d’Eriane. Finalment, s’han explicat in situ les proves pilot dels sistemes silvopastorals iniciats en els anys 2020 i 2022 a Mas du Sire. La criança de porcs es combina amb més de 22 espècies arbòries i arbustives que aportaran un complement alimentari i protegiran els animals de les temperatures extremes i les tempestes.

Els membres de la Cooperativa Agroof, socis del projecte, han estat els amfitrions i guies d’aquest viatge. El grup de 40 participants estava format per una gran diversitat de perfils, incloent-hi propietaris agroforestals, agrícoles, ramaders i forestals, empreses d’assessorament i entitats lligades a la gestió agrària, a més dels altres socis del projecte. La diversitat de punts de vista, maneres de fer i la curiositat per saber-ne més han enriquit les converses i intervencions en totes les visites de l’itinerari. Conèixer detalls sobre les característiques de sòl, la distància entre arbres, les possibles combinacions arbòries i arbustives, els dies de sol, el volum de precipitació i les tècniques agrícoles i forestals, han permès reflexionar sobre la productivitat de les finques i els beneficis ambientals que aporta l’aplicació de sistemes agroforestals.

El projecte LIFE AgroForAdapt vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Algunes de les parcel·les visitades on s’havien implantat sistemes agroforestals en anys anteriors també formen part del projecte com a mostra de control del seguiment científic per poder comparar els resultats i extreure’n conclusions. Els 8 socis del projecte LIFE AGROFORADAPT són: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta S. Coop, Agroof, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural), Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.

 

Font: LIFE AgroForAdapt