AJUTS | 25/06/2024  Ruralcat

Convocats els primers ajuts a les aturades de la flota pesquera catalana de 2024

Aquesta primera convocatòria inclou les ajudes a la paralització de les flotes realitzades entre setembre de 2023 i abril de 2024.

Ajuts flots pesquera

Aquesta primera convocatòria té un import de 6,5 milions d’euros. La segona convocatòria és prevista al setembre.

En el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA), La Generalitat de Catalunya ha publicat la primera convocatòria 2024 d’ajudes a la paralització temporal d’activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, per un import de 6,5 milions d’euros.

L’any 2024, es destinaran 9,2 milions d’euros a aquestes ajudes a les empreses i tripulacions de les flotes catalanes. L’import previst per a l’any 2024 és superior a altres anys atenent l’increment del barem de les ajudes. Aquests ajuts pal·liaran la reducció d’ingressos de les empreses pesqueres i els/les pescadors/es d’arrossegament afectats per la reducció d’esforç pesquer derivat de l’aplicació del Pla multianual per a la pesca demersal a la Mediterrània (MAP) i pel tancament de calador pesquer amb aturada biològica de la flota (vedes) de les modalitats pesqueres d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície, sonsera i pop de la Catalunya central.

S’estableix una compensació màxima de 52 dies hàbils per embarcació i/o tripulació. Aquesta primera convocatòria inclou les ajudes a la paralització de les flotes realitzades entre setembre de 2023 i abril de 2024 de les modalitats i ports següents:

 

Aturada com a conseqüència de la reducció de dies per l’aplicació del Pla multianual per a la pesca demersal a la Mediterrània:

- Flota d'arrossegament del port de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Blanes, Arenys de Mar i Barcelona.

 

Aturada com a conseqüència del tancament de calador (vedes):

- Flota d'arrossegament del port de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Tarragona i Torredembarra.

- Flota d’encerclament amb port base a Roses, l’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Cambrils i l’Ametlla de Mar.

- Flota de palangre de superfície amb port base a Arenys de Mar, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona i Vilanova i la Geltrú.

- Flota d’arts menors del Pla de gestió del pop de la Catalunya central amb port base a Vilanova i la Geltrú.

- Flota d’arts menors del Pla de gestió de la sonsera amb port base a l’Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes i Arenys de Mar.

 

Enguany, s’han establert dues convocatòries separades per reduir el temps de pagament al sector. La segona convocatòria, de 2,7 milions d’euros, és prevista al setembre.

Aquests ajuts estan cofinançats al 70% pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA); el 30% és a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en el cas de les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície, i el 30% és a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en el cas de les modalitats d’arts menors.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és un dels eixos de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.

 

Font: DACC