BIOECONOMIA | 26/06/2024  Ruralcat

Catalunya acollirà la Conferència anual 2025 de la xarxa per a la innovació en agricultura, alimentació i silvicultura ERIAFF

La xarxa ERIAFF ha celebrat a Seinäjoki (Finlàndia), entre l’11 i el 13 de juny, la seva 10a Conferència anual amb el lema “Les regions com a impulsores del canvi per a la resiliència i la sostenibilitat europees”.

Bioeconomia

L’acte s’organitzarà en el marc del Congrés de bioeconomia, innovació i tecnologia BIT 2025.

Aquest mes de juny, s’ha celebrat la 10 Conferència anual de la xarxa ERIAFF a Seinäjoki (Finlàndia). La Conferència ha reunit més de 200 persones, que durant tres dies han debatut sobre el paper de les regions en la resiliència i han intercanviat casos pràctics i experiències sobre innovació, sector alimentari, sector forestal i bioeconomia. La trobada també ha inclòs diverses visites de camp i reunions presencials dels grups de treball de l’entitat.

Catalunya ha estat representada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i pel Centre de la Ciència i la Tecnologia Forestal (CTFC), que han parlat de les polítiques públiques i els projectes que impulsen la resiliència a casa nostra com el Biohub Cat, el Hub Forestal de Catalunya o el programa Paisatges resilients i diversos projectes europeus que es troben en execució.

 

 

L’11a Conferència anual de l’ERIAFF se celebrarà a Vic

Enguany, la delegació catalana ha comptat amb la participació de la delegada del Govern als Països Nòrdics i als Països Bàltics, la Sra. Montserrat Riba, ja que s’ha fet públic que Catalunya serà l’amfitriona de l’11a Conferència anual de l’ERIAFF 2025. La Sra. Riba ha destacat els avenços de Catalunya en la bioeconomia i ha convidat les regions de la xarxa a assistir a la pròxima edició, presentant un vídeo promocional.

L’acte s’organitzarà en el marc del Congrés de bioeconomia, innovació i tecnologia BIT 2025. El fet d’acollir la Conferència donarà visibilitat a les empreses i centres de recerca catalans que treballen en la bioeconomia, permetrà l’intercanvi de coneixements i projectes amb agents d’altres regions europees i facilitarà l’establiment de contactes amb aquests agents per a futures col·laboracions.

El tema triat per la Conferència 2025 és Innovació transformadora: implementació de la bioeconomia circular per al desenvolupament rural i paisatges resilients.

 

La xarxa ERIAFF

La xarxa ERIAFF és una associació informal d’autoritats regionals que es va establir el 2012 a Florència (Itàlia). Actualment, hi participen 53 regions membres i 39 observadors de 21 països europeus. ERIAFF permet als seus membres treballar temes d’interès comú i ha establert una sèrie de grups de treball temàtics que estan coordinats pels membres més compromesos. La participació en la xarxa i als seus grups de treball és gratuïta i es basa en un compromís voluntari.

 Els objectius principals de l’ERIAFF són:

- Facilitar la integració de les polítiques europees a favor de la innovació en els àmbits de l’agricultura, l’alimentació i la silvicultura;

- Millorar el rendiment de l’Associació Europea per a la Innovació per a la Productivitat i la Sostenibilitat a l’Agricultura actuant com a facilitadors dels fluxos d’informació i les  relacions entre les parts interessades a les seves regions i a tota la UE;

- Desenvolupar projectes d’innovació interregionals i grups operatius EIP AGRI.

 

Catalunya forma part de la xarxa ERIAFF en el marc de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030), amb els objectius d’internacionalitzar i posicionar l’EBC2030 i de conèixer i intercanviar coneixements amb altres regions europees que treballen en l’àmbit de la bioeconomia.

 

L’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030

La bioeconomia és un model econòmic circular i sostenible fonamentat en l’ús de recursos biològics renovables i locals per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics. Es basa en el manteniment d’ecosistemes funcionals i sans i en una redefinició de l’economia lineal predominant. La bioeconomia permet, a més, abordar reptes relacionats amb la sostenibilitat, com ara el canvi climàtic, el despoblament rural o la pèrdua de biodiversitat.

L’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030), aprovada el setembre de 2021 (Acord de Govern GOV/141/2021), és el full de ruta de la Generalitat de Catalunya per a la transició cap a la bioeconomia sostenible i circular.

Situar el coneixement al nucli de la bioeconomia circular és una de les línies prioritàries dins de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 i del seu primer Pla d’acció 2022-2024. La recerca, la innovació i la transferència tecnològica, la divulgació de casos d’èxit i l’intercanvi amb altres regions és una peça clau per impulsar el canvi de model. Formar part de la xarxa ERIAFF permet participar d’aquest intercanvi amb altres regions d’Europa i posicionar Catalunya i la seva activitat en la bioeconomia.

 

Font: DACC