MESURES DEL PLA DE XOC | 11/10/2010  RuralCat/DAR

El DAR avança el pagament dels ajuts agroambientals per al cultiu de l'arròs

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha iniciat l'execució dels pagaments per a l'actuació agroambiental de millora de la gestió de les zones humides incloses en el Conveni Ramsar, que beneficiarà a 2.296 agricultors de 8 comarques catalanes.

camp_arros_101110cont

 
Els ajuts, que ascendeixen a 7.644.132 euros, van dirigits a compensar l’increment de despeses i el lucre cessant que assumeixen els agricultors com a contrapartida d’aplicar un sistema de conreu en les zones humides incloses al conveni Ramsar i la seva àrea d’influència amb un elevat grau de sostenibilitat, donant resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.
 

Repartiment de l'ajut per comarques

  • Alt Empordà: 147.041,47 euros (38 beneficiaris)
  • Baix Ebre: 3.103.687,19 euros (1228 beneficiaris)
  • Baix Empordà: 256.950,34 euros (29  beneficiaris)
  • Garraf: 496,57 euros (1 beneficiari)
  • Gironès: 12.386,88 euros (2 beneficiaris)
  • Montsià: 4.095.722,61 euros (993 beneficiaris)
  • Osona: 24.742,40 euros (4 beneficiaris)
  • Segrià:  3.104,54 euros (1 beneficiaris)