AGRICULTURA | 02/07/2024  Ruralcat

En marxa la campanya de vigilància per minimitzar el risc d’incendi en el camp

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en col·laboració amb els Agents Rurals realitza una extensa campanya de vigilància en què s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal.

Prevenció incendis

Durant els mesos d’estiu, les temperatures pugen i la humitat baixa, això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc molt elevat d’incendi.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en col·laboració amb els Agents Rurals es realitza una extensa campanya de vigilància en què  s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp.

Durant els mesos d’estiu, les temperatures pugen i la humitat baixa, això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc molt elevat d’incendi. És molt important prevenir i reduir aquests incendis, tant per evitar els danys als camps i maquinària agrícoles, com per evitar la seva propagació i afectació a zones forestals i urbanes. Amb aquest objectiu és clau la col·laboració i actuació conjunta de tots els agents implicats, com el sector agrari, les Associacions de defensa forestal (ADF), el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), el Cos d’Agents Rurals o els Bombers.

L’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, de mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola, estableix un seguit d’obligacions en la recol·lecció dels cereals herbacis de secà, i recomanacions per a reduir el risc d’incendi. Les obligacions s’estableixen en funció de l’índex de perill d’incendi i del nivell del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis. Se centren principalment en els equips que duen tasques en els cultius herbacis de secà durant l’estiu, com són les recol·lectores, les embaladores i les picadores de palla.

Des del Centre de Mecanització Agrària del DACC, cada any s’envia una comunicació als titulars d’aquest tipus de maquinària registrada al Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), per a recordar-los aquestes mesures.

 

Obligacions durant les tasques de recol·lecció

 

Període: de l’1 de juny al 31 d’agost.

Tasques que es duen a terme amb la maquinària següent: recol·lectora,  embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor.

 

- Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi (extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna), com a mínim:

- Recol·lectores: 4 mitjans d’extinció

- Embaladores: 2 extintors

- Conjunt tractor-remolc o tractor-picadora de palla: 1 extintor.

 

-Disposar d’un mòbil o d’una emissora de banda de 80 MHz.

-Disposar, si escau, de l’extintor de pols ABC contra el foc de la màquina.

 

Altres obligacions, en funció del nivell d’activació del Pla Alfa, són:

 

 

Les comunicacions a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals de l’inici i la finalització de les tasques agrícoles, es pot fer via telefònica al 93.561.70.00 o bé a través de l’APP voluntària del Secretariat de les ADF.

Per a facilitar el coneixement de la situació de risc d’incendi en el territori, es pot seguir diàriament el Pla Alfa mitjançant el canal de telegram. A banda, es pot rebre informació a temps real, al telèfon mòbil, dels moments i llocs en què el risc d’incendi és més elevat i si s’activen els diferents nivells del pla alfa. Per a rebre aquesta informació s’ha de sol·licitar per mitjà de correu electrònic a l’adreça carsega.interior@gencat.cat.

 

Recomanacions durant les tasques de recol·lecció:

- Disposar d’un tractor amb grades de discos per a poder aturar un possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.

Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.

- Estar atent a les passades de les màquines per si s’inicia un foc. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.

Revisions periòdiques al dia i bon manteniment de tota la maquinària agrícola.

- Llocs d’emplaçament nets de vegetació.

- Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar el treball del sòl d’una franja al voltant del camp per a crear discontinuïtat entre els camps de cereal i les edificacions i àrees forestals.

 

El 19 de juny es va publicar el Real Decreto 567/2024, en què es modifiquen determinades mesures per al compliment de la Condicionalitat dels ajuts de la PAC. Entre aquestes, es flexibilitza la BCAM 6, i es permet, fer un treball del sòl en conreus herbacis entre la data de recol·lecció i l’1 de setembre, sempre que no es realitzin treballs profunds (volteig) que deixin el sòl desprotegit. Per tant, es poden realitzar franges perimetrals i un treball del sòl superficial sense incomplir aquest requisit de la Condicionalitat.

 

Balanç de la campanya 2023

L’any 2023, el Cos d’Agents Rurals va realitzar 268 controls, en què es va informar de les mesures preventives per a reduir el risc d’incendis, es va comprovar el compliment de les mesures obligatòries, i es van realitzar enquestes. Gràcies a aquesta tasca es va poder comprovar l’elevat grau de compliment de les mesures.

En les enquestes realitzades, més d’un terç dels enquestats van manifestar que havien patit algun ensurt pel foc relacionat amb les tasques de sega.

 

Font: Cos d’Agents Rurals

 

Jornades formatives i material divulgatiu

En el marc de la Campanya de Sega actual, s’han dut a terme una sèrie de jornades formatives per les principals zones cerealistes de Catalunya, amb l’objectiu de donar a conèixer les novetats en matèria de prevenció d’incendis causats per la maquinària agrícola durant l’estiu, i per a recordar totes aquelles mesures que ens ajuden a reduir-ne el risc. També es van fer sessions demostratives per agafar experiència i seguretat en l’ús dels mitjans d’extinció.

Per ampliar-ne la difusió, es va gravar la jornada celebrada el passat 3 de maig a l’Escola Agrària de Tàrrega. Això permet deixar tot el contingut de la jornada a l’abast del sector perquè es pugui consultar quan sigui necessari. Podeu trobar els vídeos de les diferents intervencions i el material divulgatiu que es va compartir a l’apartat de Prevenció d’Incendis durant la Campanya de Sega del Centre de Mecanització Agrària.

 

Font: DACC