RAMADERIA | 03/07/2024  Ruralcat

Disponible la infografia explicativa sobre el Pla de Benestar Animal

Aquesta infografia conté l’explicació sobre l’obligació de disposar d’un Sistema integral d'explotació, el conegut SIGE, dins del qual s'inclou el Pla de benestar animal.

Pla benestar animal

El Pla de Benestar Animal és un document que recull la informació i les mesures per garantir el benestar dels animals a la granja.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat una infografia per informar sobre l’obligació de disposar d’un Sistema integral d'explotació, el conegut SIGE, dins del qual s'inclou el Pla de benestar animal. Aquesta infografia també conté el contingut mínim i els terminis d'aplicació en funció de les diferents espècies productives. Les normatives sectorials d’ordenació de les granges porcines i avícoles estableixen aquesta obligació.

 

Infografia “Pla de benestar animal (PBA)”

 

Pel que fa a la resta d'espècies productives, el Reial decret 159/2023, pel qual s'estableixen disposicions per a l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal, defineix el contingut mínim que ha de contemplar el pla de benestar animal i estableix un termini fins al 9 de març de 2027 per tal que les explotacions ramaderes en disposin. D'acord amb la normativa esmentada, és obligació de la persona titular garantir la seva aplicació en l’explotació.

 

El Pla de Benestar Animal (PBA)

 

El Pla de Benestar Animal és un document que recull la informació i les mesures per garantir el benestar dels animals a la granja. Pot ser en format digital o en paper i ha d’incloure el següent:

- Infraestructures, condicions ambientals i maneig

- Avaluació de factors de risc per al benestar

- Establir límits crítics i els procediments de treball i de vigilància

- La correcció, el seguiment i la prevenció del pla d’acció

- La verificació i actualització del pla

 

Font: DACC