CULTIUS EXTENSIUS | 13/10/2010  RuralCat

L'IRTA ha publicat el Full sobre Fertilització de fons dels cultius d'hivern de Girona

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agràries (IRTA) ha editat un Full informatiu sobre Fertilització de fons dels cultius d'hivern de les comarques gironines. La fertilització dels cultius es basa en aportar al sòl els nutrients (dosi i moment adequat) que permetin obtenir la màxima producció, minimitzant les afeccions al medi i complint la legislació vigent. En cultius extensius es poden aportar nutrients en fons (pre-sembra) i cobertora (cultiu en creixement). En cobertora, l'eficiència és major en estar proper el moment de màximes necessitats.

camp_101310cont

 

Segons el Full, hi ha dos tipus de fertilització de fons, la basada en les dejeccions ramaderes i la que es basa en adobs minerals. Cal tenir en compte que les recomanacions estan basades en valors mitjans de continguts en N d’aquestes dejeccions. A causa de l’elevada variabilitat del contingut entre granges, cubes, etc., la dosi pot variar sensiblement en cada cas concret.
 
En el Pla per a la millora de la fertilització de les comarques gironines hi participen les següents institucions: el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, l'IRTA Mas Badia, l'Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consorci de Gestió de la Fertilització de Catalunya.