L'AGRICULTURA DE PRECISIÓ | 18/04/2017  ICGC

L'agricultura de precisió i els serveis de posicionament en temps real de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

En el marc del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC), l'ICGC ha desplegat pel territori de Catalunya la xarxa CatNet, formada per 16 estacions permanents GNSS, que recullen dades ininterrompudament i les envien cap a la seu de l'Institut, per tal d'oferir serveis de posicionament diferencial.

Des de l’any 2005, els serveis de posicionament s’ofereixen en temps real, permetent als usuaris posicionar-se sobre tot el territori de Catalunya amb precisió centimètrica, tant sols amb l’equipament adequat i una connexió a Internet.

La plataforma d’accés als serveis està disponible 24 hores al dia i es basa en formats estàndard. D’aquesta manera, els distribuïdors de maquinària agrícola poden desenvolupar els equips necessaris i integrar-los en els seus vehicles i estris, per tal que aquests puguin emprar els serveis de l’ICGC, fent que les tasques puguin ser més eficients i reduir-ne la despesa associada.

Per obtenir més informació sobre els serveis, es poden visitar els webs http://www.icgc.cat/GNSS o http://catnet-ip.icgc.cat, o contactar directament amb les bústies de correu electrònic icgc@icgc.cat o geofons@icgc.cat.

 

Ús dels serveis en l’agricultura de precisió

 

Els diferents serveis es poden emprar per al posicionament de maquinària en moviment, permetent el seu guiatge si duu incorporats els mecanismes a tal efecte, o per al posicionament puntual d’elements fixos en el territori (i.e. fites, límits, sondeigs, pous, construccions…).

Alguns serveis de posicionament requereixen que l’equipament de l’usuari enviï la posició amb certa freqüència, per tal de d’optimitzar les correccions que s’envien des de l’ICGC. La Figura 2 (a la dreta) mostra la trajectòria seguida per un equip de maquinària amb un sistema de guiatge incorporat. Aquest sistema de guiatge, amb el suport dels serveis de posicionament de l’ICGC, permet a l’operador conèixer en tot moment la seva posició. A partir d’aquí, i en funció de la màquina i l’equipament que aquesta dugui instal·lat, el conductor pot saber en quina direcció s’ha de moure, si ha de canviar la velocitat, si ha finalitzat la tasca o si queda alguna zona per cobrir… Serà també en funció dels equipaments instal·lats, que es podrà obtenir diferents nivells de precisió i accedir a diferents funcionalitats.

Els tractors, sembradores, abonadores, sulfatadores, recol·lectores… poden ser guiades pel conductor en base al servei de posicionament o, amb els equips oportuns, fins i tot poden guiar-se autònomament per fer les diferents tasques del camp. L’objectiu final, és que l’agricultor pugui optimitzar al màxim la seva feina, evitant la repetició de passades pel mateix lloc o aplicant dosificacions diferents en funció de la zona, al mateix temps que no es queden zones dels camps sense fer-hi el tractament oportú.

La maquinària d’obra, ja sigui de preparació de la terra o de les infraestructures necessàries, també pot beneficiar-se del posicionament per a les seves diferents actuacions, ja sigui també de forma puntual o amb el guiatge automàtic i assistit.

 

Serveis disponibles a l’ICGC

 

Actualment, a l’ICGC hi ha disponibles diferents tipus de serveis, en base a diferents precisions i formats, intentant satisfer els diferents objectius dels usuaris i els diferents formats dels seus equips. Els serveis en temps real es basen en les constel·lacions GPS i GLONASS, la qual cosa dóna una bona disponibilitat de satèl·lits arreu del territori de Catalunya. Els serveis són:

  • RTKAT: Sistema de difusió de correccions de fase d’una estació virtual ubicada en la posició aproximada on es troba l’usuari del servei. Correccions de fase en format estàndard RTCM 3.0 i 2.3, i també en el format CMR+ Precisió centimètrica.
  • CODCAT: Sistema de difusió de correccions de codi d’una estació virtual ubicada en la posició aproximada on es troba l’usuari del servei. Correccions de codi en format RTCM 2.3 Precisió decimètrica.
  • DGPS: Sistema de difusió de correccions de codi des de de cadascuna de les estacions CatNet. Correccions de codi en format estàndard RTCM 2.3 Precisió mètrica.

 

Registre i accés als serveis

 

Els serveis de posicionament que l’ICGC ofereix en base a la xarxa CatNet són públics, només és necessari disposar d’un usuari i una contrasenya, que es poden obtenir efectuant el registre a la web http://catnet-ip.icgc.cat/.

Una vegada completat el procés, l’usuari rebrà un correu electrònic per activar l’alta i, un cop activada, rebrà un altre correu electrònic amb el seu nom d’usuari i contrasenya, que li permetran accedir als serveis de posicionament de la xarxa CatNet.

L’accés als serveis de posicionament en temps real es fa mitjançant el càster NTRIP, accessible a través de les direccions http://catnet-ip.icgc.cat (o http://84.88.72.26/) i el port 8080. 

Informació relacionada