R+D+I | 14/10/2010  RuralCat/SINC

Dissenyen una nova maquinària per a la recollida de biomassa forestal

Un grup d'investigadors han dissenyat una nova maquinària per a la recollida de biomassa forestal. Els investigadors treballen fa diversos anys en la posada en marxa de plantes compactes de gasificació de biomassa i tenen com a objectiu aglutinar tot el procés, des de la recollida del residu fins a la producció elèctrica i l'aprofitament tèrmic. Un quilogram de biomassa produeix aproximadament un quilowatt hora, el preu del qual al mercat oscil·la al voltant dels 13 cèntims. En aquest sentit, la major part dels costos de producció se'n va a la mà d'obra necessària per a la recollida i processat de la biomassa.

biomassa_101410cont

 

La biomassa necessària s'obté, sobretot, de residus de poda, per exemple de pins o vinyes. A fi d'abaratir al màxim els costos de recollida, els investigadors han preparat una màquina muntada a un tractor per anar recollint els sarments de les vinyes, triturant-los i emmagatzemant-los al darrere. La producció de 100 quilowatts pot absorbir unes 1.000 tones de biomassa a l'any, la qual cosa en residus de poda dóna 1.500 hectàrees de pineda.
 
Perquè la planta sigui més eficient estan desenvolupant instal·lacions de poca potència però capaces de generar molta mà d'obra, un aspecte molt important per al medi rural. El procés de gasificació és un procés tèrmic en el qual se sotmet a la fusta a temperatures de l'ordre de 1.400 graus a determinades zones i amb molt poc oxigen, quantitats per sota del que necessitaria la fusta per poder cremar-se.
 
Així, doncs, la fusta es transforma en un gas que està compost essencialment per monòxid de carboni, hidrogen, nitrogen i altres hidrocarburs que després són tractats en un procés de filtrat en el qual s'elimina l'aigua, les partícules i els quitrans. Posteriorment, es dut  als motors de combustió, que procedeixen de l'automoció i s'han adaptat per poder cremar aquest tipus de gasos. En total s'han implementat quatre motors que produeixen 25 quilowatts d'energia elèctrica (cadascun) que després és bolcada a la xarxa.
 
Segons el coordinador del projecte, Andrés Melgar, els tècnics que s'ocupen de la gasificació generalment no el complementen amb el desenvolupament dels motors el que dóna "molts problemes". Conscients de la situació, es va decidir posar en marxa plantes que integressin tot el procés. "És un camp de molt futur, hi ha molts recursos que utilitzar que a més generen molta mà d'obra, a diferència d'altres energies alternatives", subratlla Melgar.
 
El grup d'investigació que ha dut a terme el projecte forma part del grup de Motors Tèrmics i Energies Renovables de la Universitat de Valladolid i el Centre d'Investigació i Desenvolupament en Transport i Energia.