OBSERVATORI DE PREUS DEL COMERÇ MINORISTA | 14/10/2010  Alimencat/MITYC

El cost de la cistella d'alimentació cau un 1,6% en els últims dotze mesos

Segons l'Observatori de Preus del Comerç Minorista, el cost de la cistella global d'alimentació s'ha reduït un 1,6% en els últims dotze mesos, a causa de l'evolució a la baixa de la carn (un 3,7%) i de l'alimentació envasada (un 0,8%). Tanmateix, les fruites i hortalisses, han experimentat un increment del 6,5%, i el peix d'un 1,3%.

cistella_101410supral

 

Aquesta reducció del cost de la cistella d'alimentació de l'últim any s'ha registrat en tots els formats comercials, amb taxes interanuals que oscil·len entre el 3% dels hipermercats i el 0,4% dels supermercats petits.
 
En termes trimestrals, l'informe indica que durant el tercer trimestre es va recuperar la tendència a la baixa dels preus d'alimentació, trencada durant els tres mesos anteriors. Així, doncs, de juliol a setembre, el cost de la cistella es va reduir un 0,6% respecte al segon trimestre, a causa de la disminució dels preus del peix (2,4%) i de la carn (1%), productes que d'abril a juny havien augmentat.
 
Quant a les fruites i hortalisses es va trencar la tendència a la baixa de trimestres anteriors, amb una pujada del 0,2%, mentre que els preus de la cistella estàndard d'alimentació envasada es van mantenir gairebé estables (0,02%). El cost de la cistella econòmica d'alimentació envasada es va reduir en el segon trimestre un 0,8% respecte als tres mesos anteriors, i de forma més significativa sobre el registrat fa un any (1,8%).
 
Finalment, val a dir que el format comercial més econòmic en el global de l'alimentació segueix essent l'hipermercat, quant a l'alimentació envasada, les fruites i les verdures i el peix. Els supermercats mitjans ofereixen la carn a un preu més reduït.
 
Per dur a terme aquest informe es van visitar 4.137establiments comercials, a 56 ciutats espanyoles, i es van agafar com a referència els preus de 187 productes, amb un total pròxim als 350.000 registres. A partir d'aquesta informació es van analitzar els preus per ciutats, formats i ensenyes comercials.